Spring naar content

Nieuwe maatregelen corona en kinderopvang: basisscholen en bso dicht

14 december, 2021

Vandaag is tijdens de corona persconferentie een verlengde kerstvakantie voor het basisonderwijs afgekondigd. Ook de bso gaat dicht. De kinderdagverblijven (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en VVE peutervang (2,5-4 jaar) blijven open. De scholen bieden noodopvang tijdens schooltijd. De bso biedt buiten schooltijd noodopvang. De bso is tijdens de kerstvakantie van de scholen wel geopend. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022.

Dit is de informatie voor zover deze nu bij ons bekend is. Mocht dit vanuit de overheid veranderen, dan hoor je van ons.

De maatregelen voor kinderopvang en bso op een rij:

  • Er is een verlengde kerstvakantie afgekondigd voor het primair onderwijs.
  • Ook de bso gaat vanaf dinsdag 21 december tot en met vrijdag 24 december dicht.
  • Tijdens deze periode blijft de dagopvang 0-4 jaar gewoon open; dit geldt ook voor peuteropvang en VVE peuteropvang.
  • De bso is tijdens de kerstvakantie van de scholen weer geopend.

Noodopvang

Tijdens de sluiting van 21 december tot en met 24 december biedt de bso noodopvang aan kinderen op de reguliere contractdagen en -uren. Tijdens schooltijd is school verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang. De noodopvang voor de bso is alleen bedoeld voor:

  • kinderen van wie de ouders een contract hebben met Kober kinderopvang, waarvan minimaal een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent;
  • kinderen van kwetsbare gezinnen.

Ben je geen klant en wil je wel gebruik maken van onze noodopvang? Neem dan contact op met ons serviceteam.

Aanmelden noodopvang & compensatie voor de bso

Op dit moment zijn we druk bezig om alles te organiseren rondom het aanmelden en de registratie voor de noodopvang. Voor deze sluiting is in tegenstelling tot vorige keren geen compensatie toegezegd vanuit de overheid. Hierover is onze brancheorganisatie BMK nog in gesprek met de overheid.

Verdere communicatie richting onze klanten verloopt via de Ouderapp.