Spring naar content

Blij met de groepshulp | Artikel Kinderopvangtotaal

26 september, 2023

Dit artikel is verschenen op kinderopvangtotaal.nl in juni 2023.

Een veelgehoorde klacht in de kinderopvang is de hoge werkdruk. Een mogelijke oplossing daarvoor is het inzetten van een groepshulp, zodat je je als pedagogisch professional echt met de kinderen bezig kunt houden. Kober kinderopvang in West-Brabant nam afgelopen jaar 67 groepshulpen aan. De ervaringen zijn heel positief. 

Kober kinderopvang heeft afgelopen jaar stevig ingezet op het werven en inzetten van groepshulpen. Iedere unitmanager krijgt een budget voor een aantal uren groepshulp voor de locaties. Unitmanager Bertine Rijnhout heeft een groot kinderdagverblijf en een IKC onder haar hoede. Zij is heel blij met deze oplossing om de werkdruk te verlagen. ‘De pedagogisch medewerkers vonden het eerst wel spannend. Ze waren soms bang dat de groepshulp hun taken zou overnemen. En wie haal je op de groep? Maar in de praktijk is het buitengewoon goed gegaan.’

Geen opleidingseisen

Als unitmanager voert Bertine de gesprekken met de sollicitanten. Ze vertelt dat er geen opleidingseisen worden gesteld aan de kandidaten, maar dat er naar competenties wordt gekeken. ‘Belangrijk is vooral dat ze goede communicatieve vaardigheden hebben. Ze moeten namelijk kunnen afstemmen met de pedagogisch medewerkers. Goed Nederlands spreken is daarbij echt nodig.’ Bertine was verrast de mensen die op deze vacatures afkomen. ‘Ze hebben meestal behoorlijk wat bagage en zijn ook vaak wat ouder, waardoor ze levenservaring en overwicht meebrengen.’

Meteen enthousiast

Dat is ook het geval bij Corrie van den Biggelaar, die nu een jaar als groepshulp werkt op de bso bij kinderopvang de Plu in Bavel. ‘Ik heb eerst veertig jaar administratie gedaan op een kantoor. Toen die zaak dicht ging heb ik een tijdje als overblijfmedewerker op een school gewerkt, tot ze daar overgingen naar een continurooster. Ze vroegen mij waarom ik niet de PW-opleiding ging doen, omdat ze vonden dat ik heel leuk met de kinderen ben. Alleen zag ik het op mijn leeftijd, ik ben 62, niet zitten om nog een opleiding te gaan volgen. Maar ik vind het inderdaad wel heel leuk om met kinderen om te gaan en toen ik die advertentie zag voor groepshulp bij Kober werd ik meteen enthousiast.’ Corrie werkt nu drie middagen in de week bij de Plu.

Dolblij

Pedagogisch medewerker Marie-José Machielsen is dolblij met de komst van Corrie. ‘Wij zitten vrij ver van de keuken en het kost veel tijd om de karren met fruit en drinken te halen.’ Ze vindt het heerlijk dat ze zich nu volledig op de kinderen kan concentreren. Corrie haalt drinken en fruit, zet alles klaar en daarnaast zorgt ze voor het opruimen en schoonmaken van de ruimte.

Het hele artikel lezen? Dat kan hier: Artikel Kinderopvangtotaal juni 2023_De Groepshulp.