Spring naar content

Blog pedagogische principes: Respect

1 september, 2022

Ken jij de 6 pedagogische principes van Kober? Die zijn bepalend voor de manier waarop we kinderen begeleiden en helpen groeien en leren. Hoe we ze op de groep gebruiken en wat jij er thuis mee kunt? Dat lees je in deze blogserie. Dit keer gaat het over respect.

Appels en peren

14.30 uur. Kinderen druppelen binnen op de bso. Na een dag stilzitten op school stuiterend van energie, of juist moe van het harde werken. Eerst even ‘landen’ samen. Glas water. Een fruitsnack. Wat kletsen over de dag tot dusver, en over de plannen voor die middag. Zo’n rustmoment voordat iedereen uitwaaiert is heel belangrijk. Want in dat ene kwartier gebeurt er stiekem veel. Ieder kind krijg de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Om de beurt pakken ze een stuk appel, peer, banaan; net wat ze lekker vinden. Even wachten op de ander. Respectvol omgaan met eten. Samen even stilstaan.

Als je mij vraagt waar ik aan denk bij ‘respect voor de ander en de wereld om je heen’ – een van de pedagogische principes van Kober – dan is het precies dit. Het gevoel dat iedereen er mag zijn. Dat je aandacht hebt voor elkaar. Dat het oké is dat jij van appels houdt, en de ander juist van peren. En dat je samen een harmonieus geheel kunt vormen, ondanks de verschillen die bestaan tussen mensen.

Bij Kober zijn we ons bewust van die verschillen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat er veel variatie in de spelmaterialen zit. Zodat je iets vindt wat aansluit bij je interesses, ervaring, ontwikkelingsfase en speel- en leerstijl, maar ook bij je culturele achtergrond en thuissituatie. Tegelijkertijd dagen we kinderen uit om soms juist met iets te spelen wat thuis niet in de kast staat of waar ze nog nooit mee in aanraking zijn geweest. Want hee, iets onbekends of ‘anders’ kan ook léuk zijn.

Ook de inrichting werkt ondersteunend. De groepsruimten zijn ingericht met verschillende hoeken: een atelier, een bouwhoek, een poppenhoek, een chillhoek. Zo geven we kinderen de ruimte om te doen wat ze graag willen. Opnieuw met de boodschap: je mag er zijn en verschillen zijn oké. De wandplanken en pronkkasten zijn er ook met een reden. Knappe knutsel- of bouwwerken staan niet te verstoffen in een hoek, maar stellen we tentoon. Als teken: wat jij hebt gemaakt, is de moeite waard. Daar hebben we respect voor.

En de activiteiten die we ondernemen? Ook daarmee geven we invulling aan dit pedagogische principe. Stel, we doen een balspel. Dan leren we kinderen dat het handig is even oogcontact te maken voordat je de bal gooit. Zodat-ie niet per ongeluk tegen het hoofd komt. Of denk aan buitenspelen: lekker keten in de zandbak is leuk, maar niet iedereen vindt het fijn om zand in het haar te krijgen. Een hut bouwen van takken? Prima. Maar pak dan vooral de afgestorven takken die op de grond liggen en breek geen jonkies af.

Niet dat we er de hele dag als een soort politieman bij staan, van: dit mag wel, dat niet. We laten kinderen zoveel mogelijk zelf zien, doen en ervaren. Zo ontdekken ze waar hun grenzen liggen en die van de ander en de omgeving. Natuurlijk sturen we bij waar nodig. Precies wat je van ons als partner in opvoeding mag verwachten.

Of ik een recept heb voor jou als ouder thuis? Ga bij jezelf eens na wat jouw opvoedstijl is. Ben je bijvoorbeeld meer van het type ‘laat gaan’? Probeer dan soms iets eerder op treden, zodat het spel van jouw kind niet ten koste hoeft te gaan van de ander en de omgeving. Zit je er meestal erg bovenop? Laat de teugels wat vieren, zodat je kind de kans krijgt te ontdekken wat wel en niet kan. Dat is immers óók respectvol.

Dirk-Wouter Smits is pedagoog bij Kober kinderopvang. Samen met zijn collega’s vertaalt hij de pedagogische visie van Kober naar de dagelijkse praktijk. ‘Respect voor de ander en de wereld om je heen’ is een van de 6 principes van die visie. Heb je er vragen over? Stel ze via pedagogiek@kober.nl. Wil je weten hoe je er thuis invulling aan geeft? De pedagogisch medewerkers op de groep helpen je graag verder.