Spring naar content

Bericht BMK | “Alarmerend rapport waarschuwt dat prijsplafond noodzakelijke voorwaarde is voor gratis kinderopvang”

24 maart, 2023

Vandaag heeft de BMK een persbericht gepubliceerd: “Alarmerend rapport waarschuwt dat prijsplafond noodzakelijke voorwaarde is voor gratis kinderopvang”.

Vanaf 2025 wordt de foutgevoelige, complexe Kinderopvangtoeslag afgeschaft en vervangen door bijna gratis kinderopvang. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) steunt dit van harte, maar waarschuwt ook. “Laten we niet naïef zijn. Dit is goed nieuws voor ouders, onder één voorwaarde. Er bestaat namelijk een aanzienlijke kans op prijsstijgingen, door de combinatie van schaarste, organisaties met een winstoogmerk én het ontbreken van financiële regels zoals een grens aan de prijs en de winst. Uit het vandaag verschenen rapport blijkt dat dit eenvoudig is op te lossen. Een prijsplafond pakt het risico op het prijsopdrijvend effect op een directe manier aan en voorkomt dat prijzen stijgen. Het is niet ingewikkeld in te voeren en past bij de verdere transitie naar gratis kinderopvang en samenwerking met het onderwijs. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus kabinet; zorg dat er een prijsplafond komt en verbied winstuitkeringen. Dat is een doeltreffende, eenvoudige oplossing én de beste garantie dat geld dat voor kinderopvang is bedoeld, ook daadwerkelijk bij kinderen terecht komt”, zegt Loes Ypma (voorzitter BMK).

Het volledige bericht vinden jullie op de website van BMK.