Spring naar content

BoekStart helpt kinderen en ouders Kober aan het (voor)lezen

5 juli, 2022

Welke boeken lees je voor aan baby’s, dreumesen, peuters en kleuters? En hoe doe je dat nou eigenlijk: goed voorlezen? Heel belangrijk, want boeken zijn leuk en leerzaam voor kinderen van alle leeftijden. Het leesbevorderingsprogramma BoekStart inspireert pedagogisch medewerkers van Kober en ouders om regelmatig en interactief voor te lezen, zodat kinderen er meer van opsteken.

BoekStart is een landelijk programma, ontwikkeld door Stichting Lezen , dat wil bereiken dat kinderen en ouders meer lezen en samen genieten van boeken. Dit kan onder andere door kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met boeken. Daarin speelt de kinderopvang een belangrijke rol. Onze pedagogisch medewerkers lezen kinderen veel voor en raden ouders leerzame boeken aan. Maar hoe lees je goed voor zodat kinderen er wat van leren? Welke boeken kies je? En hoe enthousiasmeer je ouders om thuis voor te lezen? Voorleesconsulenten van de bibliotheek helpen verschillende Kober-locaties deze vragen te beantwoorden en een voorleesroutine op te bouwen.

BoekStart & Kober

Bij Kober lezen we graag verhalen voor aan kinderen om hun fantasie te prikkelen en te oefenen met luisteren en concentreren. Dat is niet alleen goed voor taalontwikkeling en begrijpend lezen, maar het is ook gezellig en versterkt de band tussen collega’s en de kinderen. Daarom werken we voor het BoekStart-programma al een aantal jaar intensief samen met de bibliotheek. In Breda doen we dat bijvoorbeeld al in maar liefst 46 groepen, in Roosendaal in 25 groepen, in Sprundel in 4 groepen en ook in Zundert zijn we gestart.

Hoe gaat dat in zijn werk? Onderdeel van BoekStart is het maken van een voorleesplan per locatie. Daarin leggen medewerkers vast op welke manier ze lezen willen bevorderen onder collega’s, ouders en kinderen. Dat geeft het team houvast. Op iedere locatie is een pedagogisch medewerker actief als voorleescoördinator. Die zorgt dat het leesplan wordt uitgevoerd, brengt lezen en voorlezen extra onder de aandacht, en houdt samen met de bibliotheek de boekencollectie op locaties up-to-date. Voorleescoördinatoren volgen daarvoor een speciale BoekStart-training.

Taalgevoel versterken

Helma Tettelaar is pedagogisch medewerker bij Kober-kindcentrum Vinkenbos in Sprundel. Sinds vier jaar werken zij en haar collega’s met BoekStart. Helma weet uit eigen praktijkervaring hoe waardevol voorlezen is voor kinderen: “We willen kinderen en ouders meer samen laten lezen, in het bijzonder op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hen regelmatig voorlezen, helpt bij het versterken van hun taalgevoel.”

Voorleesconsulenten van BoekStart helpen Kober-kindcentrum Vinkenbos bij het kiezen van boeken die passen bij de leeftijd en het niveau van de kinderen. Helma: “Ze hebben boeken over allerlei relevante onderwerpen, bijvoorbeeld over corona, familie, rouw, meertaligheid, seizoenen en emoties. Dat is fijn voor ons, want dan hoeven we niet telkens zelf op onderzoek uit.”

Meeleven met het verhaal

Voor de kinderen bij Vinkenbos is het voorlezen een vast ritueel en rustpunt in de dag, vertelt Helma. “Het geeft kinderen structuur doordat we altijd op eenzelfde manier te werk gaan. We gebruiken daarvoor de Piramide-methode. Daarbij bouw je op van oriënteren naar verdiepen. Eerst laten we de prenten zien. Daarna lezen we het verhaal voor. En later verlevendigen we het verhaal nog eens met behulp van attributen. Vervolgens mogen kinderen zelf het verhaal vertellen aan de hand van de afbeeldingen. Daardoor worden ze echt het verhaal ingezogen en leren ze de inhoud begrijpen. Dankzij de interactie en de attributen onthouden ze de verhalen beter en vertellen ze er thuis over, dat enthousiasmeert op hun beurt de ouders.”

Voorleesavonden en minibibliotheek op komst

Voorleesconsulenten van BoekStart geven Kober-collega’s tips over hoe zij ouders kunnen motiveren om zelf voor te lezen. Helma: “BoekStart-consulenten komen niet alleen voorlezen op locatie, maar we zijn nu ook bezig om samen avonden te organiseren waarbij we ouders leren en stimuleren om thuis op een leuke manier voor te lezen. Denk aan overdreven vertellen en het verhaal spannend maken. Dat werkt heel goed, want als je emoties in het verhaal brengt, maak je het verhaal levendiger en herkennen kinderen het onderwerp beter. In samenwerking met de bibliotheek gaan we ook een minibieb maken op onze locatie. Daar kunnen ouders boeken ruilen en lenen voor kinderen van het kinderdagverblijf en de peutergroepen.”

Gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind

Helma is blij dat het BoekStart-programma er is. “Ik vind het heel leerzaam, ik kan bij de voorleesconsulenten terecht met vragen en hoef minder zelf op zoek naar passende boeken. Daarnaast staat onze Kober-voorleescoördinator in contact met BoekStart om voor iedere leeftijdscategorie een goed voorleesaanbod te creëren. Van prentenboeken voor baby’s tot en met boeken die voldoende uitdaging bieden aan oudere kinderen. Dat past bij onze belofte: gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind.”