Spring naar content

De Kleine Kapitein: aanpak op maat voor elk kind

16 april, 2021

Ieder kind is anders. De een loopt voorop qua ontwikkeling, de ander heeft een extra steuntje in de rug nodig. Bij Kober vinden we dat ieder kind de beste kansen verdient. Voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met een (taal)achterstand is er de voorschool (VVE), die hen door middel van speciale programma’s al spelenderwijs laat leren. Vaak met succes, maar sommige kinderen hebben nog net iets meer nodig. Zij kunnen in Breda terecht op locatie de Belhameltjes bij de groep de Kleine Kapitein. Op deze voorschool ‘plus’ bieden gespecialiseerde medewerkers begeleiding op maat aan een kleine groep van maximaal acht kinderen.

Individuele aandacht voor elk kind. Daar draait het om bij de Kleine Kapitein, vertelt voorschoolcoach Marijke de Jongh. Vier dagdelen per week biedt Marijke samen met twee collega’s een gevarieerd dagprogramma aan peuters die vanuit de reguliere VVE zijn doorgestroomd naar de Kleine Kapitein. “De kinderen in onze groep hebben meestal een taalachterstand”, legt Marijke uit. “Vaak komt dat doordat Nederlands hun tweede taal is. Soms is er thuis ook niet de mogelijkheid om het kind voldoende te begeleiden. Daarnaast zijn er kinderen bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling wat achterblijft.”

“We weten precies wat een kind nodig heeft”

De Kleine Kapitein werkt met een dagprogramma aan de hand van thema’s. “In ons registratiesysteem hebben we op basis van zorgvuldige observatie elk kind beschreven. Zo weten we precies wie wat nodig heeft. Als we bijvoorbeeld een boekje lezen, doen we dat bij het ene kind om de taalontwikkeling te bevorderen, bij het andere om een gevoel van veiligheid te creëren.”

“Peuters krijgen de kansen die ze nodig hebben”

Door deze gerichte aanpak, afgestemd op de individuele behoefte van elk kind, zijn de pedagogisch medewerkers in staat om alle capaciteiten van het kind tot zijn recht te laten komen. Marijke: “Een kleine groep kinderen dreigt soms tussen wal en schip te vallen. Op de Kleine Kapitein proberen we hen toe te leiden naar de juiste plek. We zijn trots dat we samen met de gemeente Breda deze groep iets extra’s kunnen bieden. De peuters krijgen hier de kansen die ze nodig hebben. Zo willen we bereiken dat het kind wél naar de gewone basisschool kan. Vaak lukt dat, een enkele keer niet. Het is ook belangrijk goed te kijken welke school het beste past. De samenwerking met ouders, die bij ons heel intensief is, speelt daarin een belangrijke rol.”

“Ik geniet elke dag van de kinderen”

Na het eerste half jaar is Marijke ervan overtuigd dat de aanpak van de Kleine Kapitein zijn vruchten gaat afwerpen. “De sfeer is fijn, de kinderen genieten, en zelf geniet ik ook elke dag van hen. Dit werk is gewoon superleuk om te doen.”

Over voorschoolse educatie (VVE)

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, zo vroeg mogelijk op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. Lees meer over voorschoolse educatie bij Kober op deze pagina.

Meer weten van de Kleine Kapitein?
Neem contact op met locatie de Belhameltjes via 076 504 5802.