Spring naar content

Kober stimuleert medewerkers om te blijven leren

28 juni, 2022

Steeds meer kinderopvangorganisaties stimuleren medewerkers zich te blijven ontwikkelen. Wat betekent dit voor medewerkers? En hoe geeft een organisatie vorm en inhoud aan deze uitspraak? Kober kinderopvang stimuleert het leren al jaren. Lees hier hoe Kober kinderopvang dat doet.

Dit artikel is verschenen in het magazine BBMP (Bestuur, Beleid, Management en Pedagogiek in de Kinderopvang), nummer 4, thema opleidingen.

Door maatschappelijke veranderingen zijn mensen genoodzaakt zich steeds weer aan te passen aan nieuwe situaties. De uitspraak ‘een leven lang leren’ is daarom niet meer weg te denken uit ons bestaan. Een leven lang leren heeft voor iedereen wel een andere betekenis. Zeker binnen een grote, maatschappelijke organisatie als Kober kinderopvang waar iedere medewerker zich op een andere manier inzet voor ontwikkeling. Kober kinderopvang heeft meer dan 200 opvanglocaties in West-Brabant, waar wekelijks rond de 10.000 kinderen worden opgevangen. In totaal telt de organisatie ongeveer 1200 medewerkers. Anouk van Lange, regiomanager Kober kinderopvang, Monique Vos, manager pedagogiek en kwaliteit, en Arthur Faessen, manager HR, zijn binnen Kober bezig met het thema ontwikkeling. Zij zetten uiteen wat ‘een leven lang leren’ betekent voor de kinderen, medewerkers, het beleid en de kinderopvang van Kober.

Maatwerk bieden

Kober maakt beleid op basis van de maatschappelijke positie van kinderopvang. ‘Wij zijn een maatschappelijke organisatie’, legt regiomanager Anouk uit. ‘Dat houdt in dat wij waarde bieden aan alle kinderen door ze te ondersteunen en een veilige plek te bieden waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit doen we zonder winstoogmerk. Onze opvanglocaties zijn veel meer dan alleen een plek waar je kinderen naartoe brengt als je moet werken. We stimuleren de ontwikkeling van kinderen en beschouwen onszelf als partner die naast de ouders staat. Als regiomanager zorg ik ervoor dat de kwaliteit van onze opvanglocaties en teams optimaal is.’ Monique, manager pedagogiek en kwaliteit, sluit zich daarbij aan. ‘We stellen onszelf elke dag de volgende vragen: wat hebben kinderen en ouders nodig? En hoe kunnen onze medewerkers daarbij ondersteunen?’

Arthur, hr-manager, benadrukt dat Kober haar medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier. ‘Soms op persoonlijk vlak, soms is het werk-gerelateerd of een combinatie van beide. Zo kunnen medewerkers meebewegen met de maatschappelijke veranderingen. En we breiden dat aanbod steeds verder uit, zodat we maatwerk kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan onze zoektocht naar groepshulpen om onze pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Kober begeleidt deze nieuwe groepshulpen en biedt ook doorgroeimogelijkheden.’

Naast de ouder

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie staat Kober voor gelijke kansen voor ieder kind. Rendement dat Kober maakt investeert zij weer in de organisatie en de medewerkers. Zo zijn het uiteindelijk weer de kinderen die er beter van worden. Kober ontwikkelde een eigen pedagogische visie met zes principes als leidraad voor het dagelijks handelen binnen de organisatie. Daar klinkt de maatschappelijke missie van Kober ook in door. Kober positioneert zich namelijk naast de ouder en het onderwijs om kinderen een solide basis voor de rest van het leven te bieden. Dat doen zij door spelenderwijs ontwikkeling te stimuleren: van het maken van gezonde eetkeuzes tot het kennismaken met nieuwe culturen, de natuur en de wereld.

In de principes worden thema’s als ‘Gezond en in balans’ en ‘Samen leven en leren’ uitgelegd. Deze zes principes zijn niet alleen voor de kinderen waardevol, zij laten ook zien hoe medewerkers met elkaar omgaan en hoe de organisatie met haar medewerkers omgaat. Zo ziet Kober het talent binnen de organisatie en krijgen medewerkers de mogelijkheid door te groeien van pedagogisch medewerker tot coach, manager, specialist of trainer.

De handen ineen slaan

Kober werkt ook samen met onderwijsinstellingen om nieuwe opleidingsvormen te realiseren. Arthur: ‘We bieden studenten BBL-leerplekken en stages aan, daardoor hebben we een goede band met de opleiders in de regio.’ Deze band leidde tot een nieuwe niveau 4 opleiding die aankomend studiejaar van start gaat. Arthur vertelt wat deze opleiding uniek maakt. ‘Het is een combi-opleiding tot kindprofessional waarbij de opleiding tot pedagogisch medewerker is gecombineerd met de opleiding tot onderwijsassistent. We slaan daarvoor de handen ineen met beroepsopleider Curio en diverse scholenkoepels uit de omgeving. Zo willen we het personeelstekort in de kinderopvang en het onderwijs aanpakken, in een unieke samenwerking.’

Volgens Anouk is deze opleiding een logische stap voor Kober. ‘We zijn betrokken bij onze omgeving, onze sector, medewerkers, ouders en hun kinderen. Een professional met het diploma kindprofessional heeft een positieve impact op al deze elementen. Een afgestudeerde mag voor, tijdens en na schooltijd werken met kinderen. Dit zorgt voor een fijne afwisseling en biedt flexibiliteit en urengarantie. Tegelijkertijd heeft deze brede kennis en hoge kwaliteit van de opleiding ook voordelen voor de ontwikkeling van kinderen.’

TikTok en Spotify

Een ander belangrijk punt is volgens Anouk dat medewerkers goed op de hoogte moeten zijn van nieuwe trends, zodat ze kinderen goed kunnen begrijpen. ‘Er zijn ontwikkelingen die razendsnel gaan. Denk aan het gebruik van sociale media. Kinderen zijn daar heel handig in. Zelf wil ik het daarom ook snappen. Ik denk dat het goed is om te weten waar de jongere generatie zich mee bezighoudt. Een leven lang leren betekent voor mij dan ook dat ik opensta voor ontwikkeling. Hoe handig is het als medewerkers van de bso weten hoe TikTok werkt, hoe je Spotify gebruikt of een digitale speurtocht met gps organiseert? Je kunt kinderen zo ondersteunen bij hun ontwikkeling en ze tegelijkertijd veiligheid en begeleiding bieden bij het ontdekken van al deze ontwikkelingen.’

Deskundigheidsbevordering

Een belangrijk aandachtsveld binnen Kober is deskundigheidsbevordering. Dat bestaat volgens Arthur uit drie onderdelen:

  1. de vooropleiding, oftewel een passend diploma
  2. de aanvullende verplichte trainingen zoals bijvoorbeeld de VVE-trainingen en de Kober-babytraining
  3. de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, dus het verbreden van eigen interesses

Het tweede onderdeel, de aanvullende trainingen, wil Arthur graag nog toelichten. Bij Kober wordt veel zelf ontwikkeld, vertelt hij. ‘Een voorbeeld is onze babytraining. Als kinderopvangorganisatie heb je de keuze uit bestaande trainingen die voldoen aan de verplichte kennis, maar wij hebben ervoor gekozen onze eigen babytraining te ontwikkelen. Dit is een professionele training, inmiddels ook geaccrediteerd, die ook onze pedagogische principes reflecteert. De pedagogen en pedagogisch medewerkers die de training ontwikkelen én geven, krijgen hierdoor ook de mogelijkheid hun eigen kennis en kunde op een andere manier toe te passen. En ze verrijken daarnaast de kennis van hun collega’s.’

‘Een leven lang leren betekent niet dat je altijd maar moet studeren’, stelt Arthur. ‘Wel dat je weet dat er altijd mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen, dat je open kunt staan voor inspiratie en nieuwe prikkels. Dat hoeft niet altijd werkgerelateerd te zijn, want je enthousiasme en motivatie voor iets anders hebben ook een positief effect op je werkhouding.’

Vanuit deze visie introduceerde Kober in maart 2022 de tool GoodHabitz, een applicatie waarmee medewerkers onbeperkt toegang hebben tot diverse cursussen, trainingen en webinars. Van mindfulness tot het gebruik van Word en Excel. Zo wordt invulling gegeven aan persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Kwaliteit op peil

Voor Anouk is actuele kennis van het vakgebied onmisbaar. ‘Als regiomanager ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle kinderopvanglocaties van Kober. Om de kwaliteit hoog te houden, is het belangrijk om kennis op peil te houden met de laatste inzichten op het gebied van pedagogiek en organisatiekunde. We willen dat ouders hun kinderen met een goed gevoel bij ons achterlaten. En door te laten zien dat Kober over de juiste kennis en kunde beschikt, geven we ze dat vertrouwen in ons.’

Monique benadrukt dat de medewerker centraal staat bij het maken van nieuw beleid. ‘Hoe beter het gaat met onze medewerkers, hoe beter zij de kinderen kunnen begeleiden. Zo houden we onze kwaliteit hoog. Het belangrijkste is daarbij dat we luisteren naar onze medewerkers, zij hebben immers het directe contact met kinderen en ouders. Daarna bieden we ze maatwerk om bij te dragen aan hun leerwensen. Met GoodHabitz, ons vitaliteitsprogramma dat een gezonde leefstijl ondersteunt, en onze eigen trainingen hebben we de eerste stappen al gezet.’

De toekomst

Monique verwacht een belangrijke politieke verschuiving. De overheid praat al een tijd over een tegemoetkoming voor kinderopvang voor alle ouders. ‘Als kinderopvang voor iedereen gratis wordt, verandert onze rol in de maatschappij’, stelt Monique. ‘Deze wordt groter want kinderopvang is dan een basisvoorziening.’

Arthur denkt dat daardoor de positie van pedagogisch medewerkers verbetert: ‘Ik hoop dat onze medewerkers dan het respect en de waardering krijgen die zij verdienen. Kinderopvang heeft een grote positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Kinderopvang is een professioneel vak en dat mag vaker gezegd worden.’

Anouk vult aan: ‘We zijn het gewend om mee te bewegen met de maatschappelijke veranderingen. Dat is onze kracht. We maken beleid dat aansluit bij deze veranderingen en de behoeften van ouders, kinderen en onze medewerkers. Dat blijven we doen.’ Monique sluit zich daarbij aan. ‘Welke wetswijzigingen er ook komen, een ding is zeker: Kober blijft een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor gelijke ontwikkelkansen van ieder kind. En een fijne werkomgeving waar ook medewerkers kunnen groeien en leren.’