Spring naar content

Nieuwe uitdagingen vragen om een geactualiseerde strategie

22 september, 2022

De wereld van de kinderopvang is behoorlijk in beweging. Om soepel te kunnen meebewegen met die veranderingen, heeft het managementteam van Kober, samen met een vertegenwoordiging van de organisatie de strategie van Kober onder de loep genomen. Het resultaat is een geactualiseerd strategisch plan met zes concrete ambities, waarop Kober in 2022 en 2023 gaat sturen.

Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Dat begon met de coronapandemie, waardoor Kober geconfronteerd werd met aangescherpte protocollen en tijdelijke sluitingen. Alles wat vanzelfsprekend was, stond op z’n kop. We staan ook nu weer voor flinke uitdagingen, zoals personeelskrapte en de plannen rondom gratis kinderopvang. Kortom: De kinderopvangsector is behoorlijk in beweging. En wij bewegen mee. Dat doen we via een geactualiseerde strategie en zes concrete ambities.

We blijven ons richten op kansengelijkheid voor kinderen, net zoals in de in 2019 vastgestelde Kober-koers. Daar bouwen we verder op door. In 2021 hebben we de koers verder geactualiseerd. Onder andere sterk werkgeverschap, duurzaamheid en huisvesting hebben nu ook een plek in onze strategie.

Dit is onze strategische doelstelling voor 2022-2023

Tegen het eind van 2023 hebben we onze positie als aanbieder van kinderopvang in de regio verder versterkt. Ons huis is op orde. Met onze pedagogische kennis en kunde leveren we maatschappelijke meerwaarde. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners.

Onze zes ambities

Om onze maatschappelijke meerwaarde te bevorderen en te borgen, hebben we zes heldere ambities geformuleerd, waaraan we in 2022 en 2023  gaan werken.

 • De meest aantrekkelijke werkgever van West-Brabant
  We houden ons personeelsbestand op orde. Naast het werven van nieuwe collega’s focussen we ons op het behoud van medewerkers.
 • Het huis op orde door organisatieontwikkeling
  We zorgen dat we de goede dingen doen door naar iedereen te luisteren en duidelijke onderlinge afspraken te maken over hoe we samenwerken. Binnen en buiten de muren. Daarbij blijven we werken aan ontwikkeling van ons beleid en dienstverlening.
 • Maatschappelijke meerwaarde door maatwerk
  We bieden opvang die past bij de vraag vanuit ouders en kinderen. Daarom werken we nauw samen met scholen, zorg en welzijn.
 • Kober gaat voor groen
  We zijn ons bewust van het belang van duurzaamheid en ieders rol hierin: medewerkers, ouders en kinderen.
 • Op onze huisvesting kun je bouwen
  We werken aan toekomstbestendige huisvesting.
 • Klaar voor de toekomst door samenwerking en innovatie
  We zoeken continu naar manieren om ons aanbod te verbeteren. Data en innovaties helpen ons daarbij.

Vanzelfsprekend vormen onze pedagogische principes het fundament voor deze ambities.
Samen gaan we ervoor! Ga jij ook mee?

Meer informatie vind je op kober.nl/koers.