Spring naar content

Driekwart van locaties van Kober kinderopvang opnieuw ingericht

27 mei, 2021

Pedagogische visie vormt de basis voor interieur

Een uitdagende omgeving creëren, waarin kinderen hun nieuwsgierigheid volgen en zich optimaal ontwikkelen. Dat is belangrijk bij Kober kinderopvang. Hoe zo’n pedagogisch verantwoorde omgeving eruit ziet? Samen met pedagogisch interieurontwerper Simone Sorber vertaalden we onze pedagogische visie naar een interieurconcept op maat. Sinds het tweede kwartaal van 2018 zijn we volop bezig met de herinrichting van al onze kinderdagverblijven en bso’s. Inmiddels is driekwart van de locaties opnieuw ingericht. De rest van de locaties volgt dit en komend jaar.

De zes pedagogische principes als basis

De nieuwe inrichting heeft alles te maken met de pedagogische visie van Kober en de wijze waarop Kober daar invulling aan geeft. De indeling van de ruimten, de kleuren, de materialen: ze sluiten aan bij die visie en helpen de pedagogisch medewerkers te werken volgens de zes pedagogische principes van Kober kinderopvang: Zelf doen, Op ontdekkingstocht, Vanuit een veilige basis, Samen, Gezond en in beweging en Met respect. Deze principes zijn richtinggevend voor de manier van denken en doen bij Kober.

De ruimte geeft richting

Zit een ruimte goed in elkaar, dan heeft dit een positief effect op het gedrag en de ontwikkeling van een kind. Het voelt zich veilig, komt tot rust, weet wat er van hem of haar verwacht wordt en speelt langer en geconcentreerder. Zo kan een kind zich optimaal ontplooien. Daarnaast kan een goed ingerichte ruimte de pedagogisch medewerker ondersteunen in haar of zijn werk.

Simone Sorber, pedagogisch interieurontwerper:

“Het is een bekend gegeven in de gedragspsychologie: indeling, inrichting, route en sfeer bepalen hoe je je voelt in een ruimte, waar je naar kijkt, wat je doet, welke kant je opgaat. Zonder dat je het doorhebt, word je gestuurd en beïnvloed. Dit principe kun je ook goed toepassen in de kinderopvang. De inrichting van de groepsruimten bij Kober is hierop gebaseerd én op het idee van de ruimte als derde pedagoog. Alle onderdelen in het interieur sámen maken dat kinderen zich goed voelen. En ondersteund worden in hun spel en ontwikkeling.”

Alles heeft een functie

In de nieuwe inrichting is over werkelijk álles nagedacht. Kinderen kunnen zelf hun foto op het aanwezigheidsbord hangen. Er zijn lage zitmeubels, kasten op kindhoogte, zachte kleden en uitdagende ateliers. Elk detail in het nieuwe interieur is bewust gekozen en heeft een duidelijke functie. Kinderen verspreiden zich op een natuurlijke manier over de verschillende speelhoeken en spelen langer en geconcentreerder. Daardoor hebben pedagogisch medewerkers de ruimte om kinderen te observeren en te reageren op wat ze nodig hebben.

Joanneke Krietemeijer, projectleider inrichting Kober kinderopvang:

“Inmiddels is driekwart van de locaties ingericht volgens de nieuwe visie. Hier ben ik ontzettend trots op. De nieuwe inrichting voegt echt iets toe. Wat we voor ogen hadden, blijkt in de praktijk ook zo te werken. Onze pedagogisch medewerkers en de kinderen voelen zich thuis.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze nieuwe inrichting? Bekijk de inrichtingspagina op deze website of onze brochure Binnen kijken bij Kober. Of ben je benieuwd naar de sfeer en inrichting van een specifieke locatie? Je bent welkom een kijkje te nemen. Onze pedagogisch medewerkers leiden je graag rond en kunnen je meer vertellen over onze pedagogische keuzes. Neem vooral contact met ons op. We zien je graag.