Spring naar content

NOS Journaal op bezoek bij bso Petteflet n.a.v. kamerbrief aanpak personeelstekort in de kinderopvang

6 september, 2022

Op maandag 5 september verscheen de Kamerbrief van minister van Gennip (SZW) “aanpak personeelstekorten kinderopvang vraagt om gezamenlijke inzet.” Het (oplopende) personeelstekort en de gevolgen daarvan, vragen om een gedegen aanpak. De acties in deze brief richten zich op het vergroten van het personeelsaanbod in de kinderopvang. De minister wil stappen zetten, waarbij niet ingeleverd wordt op kwaliteit en toegankelijkheid. In de brief wordt onderscheid gemaakt naar acties op het gebied van het aantrekken van nieuw personeel, behoud van het huidige personeel, en het stimuleren van meer uren werken door de pedagogisch professionals. In de brief wordt het inzetten van groepshulpen door Kober genoemd als ‘good practice’. 

Op 6 september besteedt het NOS Journaal (18:00 en 20:00 uur) aandacht aan de inzet van groepshulpen bij Kober kinderopvang. De opnames hiervoor vonden vandaag plaats op locatie bso Petteflet.

Kober kinderopvang genoemd als pilot groepshulpen

Wij onderschrijven het belang van de acties in deze kamerbrief en ondersteunen de reactie van onze branchevereniging BMK. We zijn daarnaast blij dat onze aanpak rondom de groepshulpen wordt genoemd in de brief.

Van de 80 vacatures die zijn opengesteld zijn er nu 64 gevuld. Het initiatief heeft als doel om de werkdruk voor pedagogisch professionals en de daarmee samenhangende uitstroom en verzuim te verminderen. Door het aantrekken van extra groepshulpen kunnen taken die niet noodzakelijkerwijs bij pedagogisch professionals horen (zoals allerhande huishoudelijke taken) worden opgepakt door groepshulpen. Van de 64 groepshulpen zijn er 22 voortgekomen uit de samenwerking met het Werkgever Service Punt West-Brabant, waarbij is ingezet op het bemiddelen van onbenut arbeidspotentieel richting de kinderopvang.

Het inzetten van groepshulpen is een van de activiteiten die Kober heeft opgezet om de werkdruk te verminderen. De ervaringen zijn tot nu toe erg positief voor alle partijen. De groepshulpen werken met veel plezier in de kinderopvang en ontzorgen de medewerkers op de groep. Vijf groepshulpen zijn inmiddels zelfs doorgestroomd naar een BBL-traject tot pedagogisch professional. Binnen Kober krijgen medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen, als mens en als professional. Deze ruimte bieden we via uitgebreide opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen. Op werkenbijkober.nl staat meer informatie en een overzicht van actuele vacatures.

Meer informatie

  • Het hele persbericht van de BMK vind je hier.
  • De kamerbrief van de minister vind je hier.