Spring naar content

Ouders beoordelen Kober ook in 2023 gemiddeld met een 8.1.

11 juli, 2023

Ouders beoordelen Kober ook in 2023 gemiddeld met een 8.1. Dat mooie cijfer is net zo hoog als in 2022. Hoewel we hier heel blij mee zijn, zien we ook dit jaar ruimte voor ontwikkeling. We gaan hiermee aan de slag via een aantal duidelijke doelen: de Kober-afspraken. Deze zijn opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten en persoonlijke gesprekken met onze klanten. Hieronder lees je daar alles over.

Eerst even de cijfers…

Eind maart hebben we het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) verstuurd naar onze klanten. De algemene beoordeling is -net als vorig jaar- een 8,1. Een resultaat om trots op te zijn! Als we het splitsen naar opvangvorm dan krijgt het kinderdagverblijf een 8,3 (was 8,2), de peuteropvang een 8,5 (was 8,3) en de buitenschoolse opvang een 7,9 (was 7,9).

Een dikke pluim voor onze medewerkers!

Het meest genoemde positieve punt is ook dit jaar: onze medewerkers. Heel veel ouders geven aan dat onze medewerkers geweldig zijn. Een mooi compliment! En in onze ogen een terechte waardering voor onze collega’s.

Hoe kunnen we het nog beter doen?

Natuurlijk komen er ook verbeterpunten en suggesties uit de resultaten. Daar zijn we blij mee, want hierdoor kunnen we onze opvang nog verder verbeteren. De meeste verbeterpunten zijn locatie-specifiek en gaan bijvoorbeeld over voeding en (buiten)activiteiten. Onze locaties pakken deze op.

De Kober-klantafspraken voor 2023

Maar er zijn ook algemene punten waarmee we aan de slag gaan. Op basis van de resultaten van het klantonderzoek en de verdiepende gesprekken met ouders hebben we twee Kober-klantafspraken geformuleerd.

  • We gaan aan de slag met het verbijzonderen van ons bso-aanbod op een aantal locaties en met de activiteiten (en communicatie hierover) op de bso. Dit doen we onder andere via DoenKids en het verbeteren van de buitenruimtes.
  • We zorgen voor een duidelijke communicatie bij de overstap naar de bso. Wat kan een ouder verwachten, hoe doen we dat bij Kober op de bso? Daarnaast bespreken we samen met collega’s van de bso hoe we ouders zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun behoefte aan communicatie over hun kinderen. Denk hierbij aan de overdracht en andere communicatiemomenten, passend bij onze pedagogische principes.

In februari 2024 koppelen we de resultaten terug van de Kober-afspraken aan alle ouders en Kober-medewerkers. Heb je tussentijdse feedback die je met ons wilt delen? Neem dan contact op met de unitmanager van je locatie. Wij horen graag hoe we er voor jou en je kind(eren) kunnen zijn!

Ook leuk om te delen…

Eind maart hebben we het medewerkerstevredenheidsonderzoek verstuurd naar onze collega’s. De algemene beoordeling over het werken bij Kober met een 7,7. Dit is zelfs iets hoger dan het gemiddelde van vorig jaar en van de branche (7,6). De relatie met collega’s krijgt zelfs een 8,2. Hier zijn we ontzettend trots op!