Spring naar content

Met dans de (taal)ontwikkeling van peuters stimuleren

6 augustus, 2021

Taal leren door te dansen. Bij Kober Kinderopvang zien ze dat dit werkt, want bewegen en leren versterken elkaar. Daarom zijn ze samen met dansgezelschap de Stilte het tweejarige pilotproject Spelendwijs gestart, waarbij kinderen van 2 tot 4 jaar een boost krijgen in hun taalontwikkeling. ‘Jonge kinderen begrijpen meer taal dan wij denken.’

Lees het artikel verder op: https://www.kinderopvangtotaal.nl/met-dans-de-taalontwikkeling-van-peuters-stimuleren/