Spring naar content

Nieuwe Kober gesprekkencyclus maakt ruimte vrij voor het échte gesprek

1 november, 2022

Kober kinderopvang streeft naar openheid, veiligheid en gelijkwaardigheid in alle lagen van de organisatie. Daarbij is het geven en ontvangen van feedback belangrijk. Zo krijgen alle medewerkers de mogelijkheid te groeien. En als zij groeien, groeien de kinderen ook. Daarom ontwikkelde Kober een gesprekkencyclus. Mede-ontwikkelaars Arthur Faessen, Robbert Verwijst, Daniëlla Schijfs en Colinda de Jong leggen uit waarom deze gesprekkencyclus zo belangrijk is.

De Kober gesprekkencyclus is een instrument waar alle medewerkers van Kober gebruik van maken. Het biedt handvatten een gesprek te openen, feedback te vragen, te geven en te ontvangen. Daarbij ligt de focus op ontwikkeling, verbetering en groei van medewerkers en het team waar zij onderdeel van zijn. “De gesprekkencyclus is als een gereedschapskist”, legt HR manager Arthur Faessen uit. “In deze kist zitten diverse instrumenten voor een fijn opbouwend gesprek met je manager, een collega of je hele team.”

Waarom een gesprekkencyclus?

De gesprekkencyclus vervangt de jaarlijkse evaluatiegesprekken. Colinda de Jong is pedagogisch medewerker bij Kober en lid van de Ondernemingsraad (OR). Volgens haar is de gesprekkencyclus een enorme verbetering. “We voerden eerst alleen evaluatiegesprekken met onze unitmanager. Dat gebeurde aan de hand van een formulier en daaruit volgde een beoordeling. Het was een vrij gesloten gesprek, omdat het vaak alleen over de punten op het formulier ging. De nieuwe gesprekkencyclus biedt naast het functioneren ook ruimte voor het gesprek over groei en ambities. De focus ligt op de kracht van de medewerker in plaats van de verbeterpunten.”

De Kober gesprekkencyclus bestaat uit diverse gesprekshulpmiddelen: een feedbackformulier, gesprekskaarten en een praatplaat. Op de gesprekskaarten staan voorbeeldvragen om het gesprek op te starten en onderwerpen aan te snijden. Deze vragen zijn gebaseerd op de pedagogische principes van Kober en het medewerkerspaspoort. “Elk gesprek is anders, er is diversiteit mogelijk door het gebruik van de verschillende instrumenten en hoe ze gebruikt worden.”, stelt HR-adviseur Robbert Verwijst. “En dat is maar goed ook want iedere medewerker is anders en heeft behoefte aan andere gespreksonderwerpen.”

Vitaliteit voor alle medewerkers

Met het vitaliteitsprogramma van Kober investeren medewerkers in hun eigen mentale en fysieke gezondheid. De gesprekkencyclus draagt daar ook aan bij. De Jong: “In deze nieuwe gespreksvormen is er ruimte en aandacht voor het welzijn van de medewerkers. We kijken naar wat een medewerker wél kan, ook als het even niet zo goed gaat. We kijken dan samen naar hoe de werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden. Unitmanager Daniëlla Schijfs vult haar aan: “Dankzij de gesprekkencyclus signaleren we uitdagingen tijdig en ondersteunen we onze medewerkers. We bieden ze passende hulpmiddelen om de beste versie van zichzelf te worden.”

Samen ontwikkelen, samen groeien

De ontwikkeling van de gesprekkencyclus startte met een enquête voor alle medewerkers. “We wilden zoveel mogelijk input verzamelen van verschillende mensen”, vertelt Verwijst. “Daarom zijn we gestart met een enquête en de vraag wie er mee wilde denken of ideeën wilde delen. Daarna volgden brainstormsessies en is het project gaan rollen.” Volgens Faessen is het een grote verandering, die uniek is in de branche. “Kober kinderopvang stapt af van reguliere beoordelingssystematieken en gaat werken met een systeem dat de medewerker veel meer regie biedt. Het was een lang traject, omdat we het op de juiste manier wilden aanpakken. We hebben ingezet op meer interactie, tweerichtingsverkeer en de focus op het beste voor onze medewerkers. Met de gesprekkencyclus kijken we niet terug, maar vooruit.”