Spring naar content

Peuteropvang op een islamitische school: ‘Belangrijk dat er respect is voor elkaars identiteit’

31 augustus, 2023

Artikel in Kinderopvangtotaal – 28 augustus 2023
door Frida Noordzij

Kober kinderopvang gaat vanaf dit schooljaar de peuteropvang bij islamitische basisschool El Feth in Bergen op Zoom verzorgen. Het is de aftrap van een nieuwe samenwerking tussen Kober en Stichting Islamitische Primair Onderwijs. Komend schooljaar wordt het aanbod in het kindcentrum uitgebreid meteen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. ‘Pm’ers hoeven niet islamitisch te zijn, maar moeten wel een bepaalde mate van affiniteit met en respect hebben voor het geloof van de kinderen.’

In de basis verschilt werken bij een peuteropvang op een islamitische school niet veel van werken bij een peuteropvang op een school zonder islamitische grondslag. ‘Bij Kober werken we vanuit zes pedagogische principes waaruit pedagogisch medewerkers handelen’, vertelt Renate Westen, regiomanager bij Kober. ‘Die pedagogische principes zijn ook de basis van de peuteropvang bij El Feth. De werkwijze stemmen we af met de visie van de school. Net zoals we dat bijvoorbeeld doen bij een montessorischool of christelijke school. We trekken de visie van de school – die gedragen wordt door de ouders – door naar de bso, het kinderdagverblijf en de peuteropvang zodat er een integraal kindcentrum ontstaat.’

Kober kinderopvang gaat vanaf dit schooljaar de peuteropvang bij islamitische basisschool El Feth in Bergen op Zoom verzorgen. Het is de aftrap van een nieuwe samenwerking tussen Kober en Stichting Islamitische Primair Onderwijs. Komend schooljaar wordt het aanbod in het kindcentrum uitgebreid meteen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. ‘Pm’ers hoeven niet islamitisch te zijn, maar moeten wel een bepaalde mate van affiniteit met en respect hebben voor het geloof van de kinderen.’

Affiniteit met islamitische geloof
Medewerkers van Kober – en ook de leerkrachten op basisschool El Feth –hoeven dan ook geen islamitische achtergrond te hebben, maar wel wordt verwacht dat zij affiniteit met en respect hebben voor het geloof van de kinderen. Westen: ‘In de sollicitatiegesprekken, die we samen met de directeur van El Feth voeren, vinden we het allereerst belangrijk dat mensen graag bij Kober willen werken en in een integraal kindcentrum aan de slag willen. Daarnaast bespreken we wat het specifiek betekent om binnen de peuteropvang aan ontwikkeling te werken, met respect voor het islamitische geloof en de gebruiken die daarbij horen. Sta je daarvoor open? Ik merk dat de functie toch veel mensen trekt meteen islamitische achtergrond, hoewel dat dus geen vereiste is.’

Suikerfeest en halal eten
Waarin verschilt deze peuteropvang wel van een peuteropvang bij een openbare school? ‘Om een voorbeeld te noemen krijgen alle feesten en tradities aandacht, maar worden deze niet allemaal gevierd’, legt Westen uit. ‘Zo wordt er verteld wat Kerst en Pasen is, maar wordt dat niet gevierd. Wel gelden er vaste vrije feestdagen, die vaak gebaseerd zijn op het christelijk geloof. Ook wordt de vastenmaand ramadan gehouden en het Suikerfeest gevierd. Qua voeding geldt het voedingsbeleid van Kober, waarbij gezonde voeding centraal staat, en we eten halal; eten dat door de Koran als goed en rein kan worden gezien.’

Kledingvoorschriften
Voor medewerkers gelden lichte kledingvoorschriften. Westen: ‘Het is niet zo dat zij bijvoorbeeld een hoofddoek moeten dragen, maar wel is het de bedoeling dat medewerkers schouders en knieën bedekken. Ook hoeven ze niet mee te doen aan rituelen wanneer zij geen islamitische achtergrond hebben. Aan het begin van de dag wordt bijvoorbeeld ruimte gegeven voor gebed, zonder dat je daar zelf aan mee hoeft te doen wanneer je niet islamitisch bent.’

Samenwerking Kober en Sipo
Kober en Stichting Islamitische Primair Onderwijs (Sipo) hebben intensief overleg gehad om tot deze samenwerking te komen. ‘Daarbij hebben we onze verwachtingen en pedagogische principes uitgewerkt. Zijn er dingen die we tegenkomen in het operationeel maken van onze visies die in strijd zijn met elkaar? Nee, dat is niet het geval. Voor beide partijen geldt: spelend leren en ontwikkelen staat voorop.’
Het is de eerste peuteropvanglocatie van Kober op een islamitische school, maar er volgen er naar verwachting meer. Sipo, waar ook basisschool El Feth onder valt, wil op meer locaties de samenwerking met Kober aangaan als er in de toekomst ontwikkelingen zijn. De islamitische scholenkoepel heeft momenteel ook scholen in Roosendaal, Breda en Tilburg. ‘Het aantal islamitische scholen in
Nederland neemt toe. Parallel aan de ontwikkeling naar kindcentra, zal ook de vraag naar kinderopvang vanuit een islamitische grondslag toenemen.’