Spring naar content

Reactie Kober over noodzaak prijsplafond

16 mei, 2023

In de media wordt de laatste tijd regelmatig bericht over het risico op forse prijsstijgingen in de
kinderopvang én de roep om zogeheten een prijsplafond in te voeren. De afgelopen weken merken
wij dat de media vragen hebben over het prijsplafond en hoe Kober hier als maatschappelijke
organisatie in staat.

Ontwikkelingen (bijna) gratis kinderopvang en tarieven 2023
Vorige week werd bekend dat het plan voor bijna-gratis kinderopvang in 2025 met twee jaar wordt
uitgesteld naar 2027. Kober kinderopvang en onze branchevereniging BMK zijn teleurgesteld. We
juichen de ontwikkeling van (grotendeels) gratis kinderopvang namelijk toe. We vinden het belangrijk
dat iedereen toegang heeft en houdt tot goede kinderopvang. We blijven ons daarom inzetten,
samen met onze branchevereniging, om kinderopvang voor iedereen (gratis) toegankelijk te maken.
We zijn intern en extern ook actief bezig met de voorbereidingen hierop.

De kinderopvang wordt straks dus grotendeels gratis. Door de nieuwe regeling (op basis van wat nu
bekend is) zal straks 96 procent van het normtarief vergoed worden door de overheid. Ouders
hoeven dan dus nog maar 4 procent zelf betalen. Daarbij wordt uitgegaan van een normbedrag per
uur. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) – waarbij ook Kober is aangesloten
– juicht deze ontwikkeling toe. Ook wij zijn enorm blij met deze ontwikkeling.

Een onderzoek in opdracht van onze branchevereniging laat zien dat er ook risico’s zijn. Het
onderzoek stelt dat commerciële kinderopvangorganisaties hun uurtarief kunnen gaan verhogen,
door schaarste op de markt of om meer winst te maken. Dat zou betekenen dat zij ouders bovenop
de 4 procent een extra bedrag vragen (het deel dat boven het normbedrag uitkomt). Hierdoor kan de
kinderopvang duurder worden. In het nieuws zijn hier meerdere berichten over verschenen.

Oproep prijsplafond door BMK, Kober voorstander
Onze branchevereniging heeft daarom opgeroepen om een prijsplafond in te voeren. Ook Kober is
hier voorstander van. Een maximum uurtarief moet ervoor zorgen dat kinderopvangorganisaties geen
hogere uurtarieven kunnen vragen. Op die manier blijft kinderopvang voor alle ouders en kinderen
betaalbaar en toegankelijk. Dat is precies waar wij naar streven: gelijke kansen voor ieder kind.
Kinderopvang is volgens Kober niet bedoeld als verdienmodel, waarmee veel winst gemaakt kan
worden en dat notabene gesubsidieerd wordt door de overheid. Het is belangrijk dat iedereen
toegang heeft en houdt tot goede kinderopvang. Hiermee sluiten we ons aan bij de oproep van onze
branchevereniging richting de Tweede Kamer.

Wij vinden het tot slot belangrijk om nogmaals te benadrukken dat Kober een maatschappelijke
kinderopvangorganisatie is. Dat betekent dat wij geen winstoogmerk hebben. Wat we verdienen,
investeren we direct terug in onze organisatie, onze medewerkers en de wijken waar wij zitten.
Kortom: in de kwaliteit van onze kinderopvang. Zo zijn het uiteindelijk de kinderen die er beter van
worden. Alles voor gelijke kansen voor ieder kind.

We hopen met dit bericht meer duidelijkheid te geven over de berichtgeving in de media en wat onze
kijk op de zaken is. Mocht je alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de afdeling
Marketing & Communicatie van Kober kinderopvang via communicatie@kober.nl