Spring naar content

Resultaten klantafspraken 2023

1 maart, 2024

Graag blikken we nog even terug… In het klantonderzoek van 2023 beoordeelden ouders Kober kinderopvang gemiddeld met een 8.1. Dat mooie cijfer is net zo hoog als in 2022. Hoewel we hier heel blij mee waren, zagen we natuurlijk ook ruimte voor ontwikkeling. Via de Kober-afspraken, opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten en persoonlijke gesprekken met onze klanten, hebben we concrete verbeteringen doorgevoerd. Je leest er hier meer over.

De Kober-klantafspraken voor 2023

1.   We gaan aan de slag met het onderzoeken en doorontwikkelen van ons bso-aanbod op een aantal locaties en met de activiteiten (en communicatie hierover) op de bso. Dit doen we onder andere via DoenKids en het verbeteren van de buitenruimtes.

 Resultaten

  • Bij Kober hebben we een aantal unieke bso’s met een bijzonder aanbod. Denk aan bso Natuurtuin (natuur), bso Vestetuin (kunst & cultuur), bso Buiten (veel buiten), sportbso Baronietuin en bso BuitenGewoon (scouting). Kober onderzoekt continu de mogelijkheden om dit aantal bijzondere bso’s uit te breiden. Voor onze bso’s hebben we daarnaast in 2024 een pilot gestart waarin we onderzoeken hoe we het bso-aanbod verder kunnen verrijken.
  • Op onze locaties werken we nu een paar jaar met het activiteitenprogramma DoenKids. Hier gaan we mee door. Op locaties waar het gebruik een boost kan gebruiken,  besteden we er extra aandacht aan. Meer lezen over DoenKids? Je leest het hier.
  • In 2023 is Kober succesvol gestart met een pilot rondom de herinrichting van de buitenruimtes. In 2024 rollen we dit project op nog eens 15 locaties verder uit. En omdat we geloven in de kracht van groen en de natuur, krijgen álle buitenruimten een ‘groene’ apk. Hierbij checken we buitenruimte op inrichting, spelmateriaal en welke kennis en vaardigheden worden aangesproken. Daarna volgt een aanpak op maat. De buitenruimte is een verlengstuk van de groepsruimte binnen. Het is een extra plek waar kinderen op ontdekking kunnen gaan, samen kunnen spelen en lekker kunnen bewegen.

2.       We zorgen voor een duidelijke communicatie bij de overstap naar de bso. Wat kan een ouder verwachten, hoe doen we dat bij Kober op de bso? Daarnaast bespreken we samen met collega’s van de bso hoe we ouders zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun behoefte aan communicatie over hun kinderen. Denk hierbij aan de overdracht en andere communicatiemomenten, passend bij onze pedagogische principes.

Resultaten

  • Onze pedagogische coaches onderzoeken op de bso-locaties of en hoe we het intakeproces en de overdracht kunnen verbeteren. Daarnaast borgen we naar verwachting vanaf 2024 een evaluatiemoment na 3-4 maanden.
  • Via pedagogische artikelen nemen we ouders mee in de belevingswereld van hun kind van 4 jaar. Deze artikelen laten vanuit de pedagogische kracht en de pedagogische visie van Kober zien waarom we de dingen doen zoals we ze doen en wat dat voor een bso-kind van 4 jaar betekent. Bijvoorbeeld: Waar komt eventuele boosheid of stilte vandaan? Hoe beleeft een kind het afsluiten van een kinderdagverblijf- of peuteropvangperiode en hoe ervaart een kind de start bij school en bso. We starten hiermee in 2024.

Persoonlijk contact

Ook in 2023 hebben we klanten die aangaven minder tevreden te zijn en hierover in gesprek te willen, gebeld om hun feedback persoonlijk door te nemen. Dit is wederom goed bevallen. Heb je tussendoor verbeterpunten of suggesties? Geef het vooral aan ons door. Dat kan via de website, of via de medewerkers op jouw locatie.

Klanttevredenheidsonderzoek 2024

Tot zover een aantal resultaten uit het klantonderzoek van 2023. Ook in 2024 blijven we de klanttevredenheid onderzoeken. Jouw mening over de goede punten van onze opvang, maar ook over de verbeterpunten, vinden we belangrijk. We hopen dat ook de volgende keer weer veel ouders hieraan meewerken!