Spring naar content

Samenwerken met de zorg. Een stapje extra zetten

29 januari, 2024

In september 2023 verscheen het artikel ‘Samenwerken met de zorg – een stapje extra zetten’, een interview met Ellen Monteban die tot najaar 2023 beleidsmedewerker bij de BMK was, en initiatiefnemer van de Expertgroep op dit onderwerp.

Het aantal kinderen met een zorgvraag, en de complexiteit hiervan, neemt toe. Voor kinderopvangorganisaties is het een zoektocht om passende ondersteuning te bieden. Reden voor de BMK om in 2022 de Expertgroep Samenwerking kinderopvang en zorg op te richten waarin leden knelpunten, oplossingen en goede voorbeelden inventariseren.

De Expertgroep heeft onlangs een visiestuk gepubliceerd dat inmiddels landelijk is opgepakt. Een gesprek met initiatiefnemer Ellen Monteban en twee organisaties die al een goede samenwerking met zorg opgebouwd hebben. Kober is één van die twee organisaties. Binnen Kober biedt een ambulant zorgteam ondersteuning aan kinderen met een zorgvraag. Monique Vos, manager Pedagogiek en Kwaliteit bij Kober, vertelt hoe dit tot stand is gekomen. ‘Het zorgteam komt enerzijds voort uit het toenemend aantal vragen over zorgkinderen aan de afdeling pedagogiek van Kober én uit de ervaring van het ambulant werken vanuit het project De Kleine Kapitein in Breda; dit was eerst een aparte locatie met gespecialiseerde medewerkers voor kinderen die uitvielen binnen de VVE omdat ze meer aandacht en zorg nodig hebben. Nadelen bleken dat deze locatie als wachtkamer voor zorginstellingen ging fungeren en voor veel ouders te ver weg was. We hebben er een jaar of twee geleden een ambulant team van gemaakt en dat is een groot succes.’

Wil je meer lezen over hoe dit zorgteam werkt en hoe we de werkwijze binnen de organisatie borgen? Je leest het hele artikel hier.