Spring naar content

Samenwerking DoenKids voor uitdagend activiteitenaanbod bij bso’s

7 februari, 2024

Kober kinderopvang doet er alles aan om een uitdagende omgeving te creëren, waarin kinderen hun nieuwsgierigheid volgen en zich optimaal ontwikkelen. Die uitdaging biedt Kober ook in het activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang (bso). Om nog beter aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, is Kober recent een samenwerking aangegaan met DoenKids, een (online) database vol activiteiten.

De database van DoenKids helpt pedagogisch medewerkers bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten op de bso. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van kant en klare draaiboeken, gaat de voorbereiding van activiteiten sneller. Zo houden medewerkers meer tijd over voor de kinderen. Doordat alle medewerkers van Kober de database van DoenKids gebruiken, ontstaat eenheid en kwaliteit in het activiteitenaanbod. Daarnaast blijft er ook voldoende ruimte over voor eigen inbreng en creativiteit.

Samen met de kinderen

Kinderen praten bij Kober mee over het activiteitenaanbod. Zij weten immers zelf het beste wat ze graag willen doen. Samen met de pedagogisch medewerkers kunnen ze in de database activiteiten opzoeken en uitkiezen. En zelfs mee voorbereiden, dankzij de duidelijke uitwerking. Dat stimuleert hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Planning zichtbaar voor de ouders

Kober vindt het als partner in de opvoeding belangrijk om ook ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de activiteiten. Doordat DoenKids is gekoppeld met de OuderApp van Kober, kunnen ouders direct de maand- en vakantieprogramma’s inzien. Zo weten ze waar hun kind mee bezig is op de bso en kunnen ze daar samen thuis over in gesprek gaan. Op die manier zorgt Kober voor meer onderlinge betrokkenheid. Want bij Kober geloven ze dat je samen een stevige basis voor ieder kind creëert.