Spring naar content

Senna Maatoug (GroenLinks) op bezoek bij Kober kinderopvang

9 december, 2022

Vandaag was Senna Maatoug, Tweede Kamerlid van GroenLinks, voor een werkbezoek bij Kober kinderopvang. Bestuurder Robert Sänger ging met haar in gesprek over de huidige ontwikkelingen in en rondom kinderopvang. GroenLinks en PvdA dienden bij de recente behandeling van de begroting van 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer een “noodplan kinderopvang” in.

Het noodplan stelt dat het kabinet zo snel mogelijk moet zorgen dat de betaalbaarheid verbetert door de vergoedingstarieven voor ouders te verhogen. De kinderopvang dreigt op korte termijn vast te lopen, door stijgende prijzen en tekorten aan mensen. De toegankelijkheid, met name voor mensen met een kleiner inkomen, staat onder druk. En daarmee de kansengelijkheid voor kinderen ook. Daarnaast willen GroenLinks en PvdA dat de lonen in de kinderopvang omhooggaan. Die lopen al jaren achter. Werkgevers zijn voor een loonsverhoging als eerste aan zet. Maar de overheid moet ook wat doen, vinden de partijen.

Kinderopvang is van cruciaal belang voor de samenleving. “Ieder kind verdient een plek om fijn te spelen en te leren. En het is ook de sleutel om het personeelstekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Eén pedagogisch medewerker zorgt er voor dat 6 tot 10 ouders aan het werk kunnen gaan. Daarom is het belangrijk dat het kabinet deze extra stappen zet”, zegt Tweede Kamerlid Senna Maatoug van GroenLinks.

De toeslagtarieven sluiten al langere tijd niet meer aan bij de uurtarieven die kinderopvangorganisaties vanwege kostprijs ontwikkelingen moeten vragen. Voor ouders leidt dit tot hogere netto kosten en daarmee een hogere financiële drempel voor het gebruik van kinderopvang. Robert Sänger: “Erg goed en terecht dat GroenLinks en PvdA aandacht vroegen voor de te lage toeslagtarieven in de kinderopvang. Jammer genoeg leidde de motie en het noodplan niet tot hogere toeslagtarieven voor 2023. Wel gaf de minister aan in maart 2023 zeer goed te gaan kijken naar de hoogte van de toeslagtarieven voor 2024. Ouders zijn daar in 2023 echter niet mee geholpen. Vanuit Kober nemen we daarom in 2023 een deel van de kostenstijging voor eigen rekening. Hierdoor blijft de kostenstijging voor onze ouders beperkt. Dat kunnen we doen omdat we financieel gezond zijn en omdat we als maatschappelijke organisatie geen winstoogmerk hebben.”.