Spring naar content

Dansgezelschap de Stilte en Kober kinderopvang intensiveren samenwerking

8 juni, 2021

Spelendwijs: dans als motor voor taalontwikkeling

Vanaf 2021 intensiveren Kober kinderopvang en de Stilte hun samenwerking in het tweejarige pilotproject Spelendwijs. Het project richt zich op kinderen met een taalachterstand in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Een uitgebalanceerd programma met dansworkshops op kinderdagverblijven, een bezoek aan een dansvoorstelling in het Chassé Theater en ouderparticipatie dragen bij aan een betere aansluiting met het primair onderwijs van peuters en dreumesen met een ontwikkelingsachterstand.

 

Dans als middel

Kober kinderopvang en de Stilte werken sinds 2015 samen op projectbasis. Met Spelendwijs verankeren beide partijen danseducatie in het onderwijsprogramma van de voorschoolse educatie in Breda. Uit evaluaties van voorgaande jaren komt naar voren dat kinderen met een taalachterstand in beweging laten zien dat ze meer (taal) begrijpen dan vooraf aangenomen wordt. Kinderen die geen Nederlands spreken, spreken wel de taal van dans. Dans slaat een brug tussen de non-verbale taal van het lichaam en het gesproken woord. Danslessen zorgen ervoor dat kinderen een grens overgaan, meer zelfvertrouwen krijgen en zich openstellen om zich in taal te uiten.

Het project bereikt ruim 500 kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. In een looptijd van twee jaar worden 250 workshops, 15 voorstellingen en twee ouderbijeenkomsten georganiseerd.

Maatschappelijk rendement

In de eerste levensjaren van een kind groeit de omvang van het brein exponentieel. Iedere seconde vormen zich zevenhonderd nieuwe verbindingen in de hersenen. Jonge kinderen leggen de basis voor vaardigheden waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben. Communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, empathie en flexibiliteit: de 21st century workforce skills. Dreumesen en peuters leren spelenderwijs. In de juiste omgeving en met de juiste begeleiding en stimulans ontwikkelen ze optimaal hun mogelijkheden. Met Spelendwijs investeren Kober kinderopvang en de Stilte in de leerontwikkeling van dreumesen en peuters. Het draagt bij aan goed burgerschap, een betere arbeidsmarktparticipatie in de toekomst en een gezonde leefstijl.

 

Spelendwijs wordt mede mogelijk gemaakt met donaties van Grez-Mahie Fonds Breda, Stichting Zabawas Den Haag, Stichting Casterenshoeve en Stichting Janivo Amsterdam.

 

Over De Stilte

de Stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen. Door het spel leert een kind met hart en ziel zijn wereld kennen en zich te positioneren in een overdonderende samenleving. Spel is de tegenhanger van de alledaagsheid: het persoonlijke oefenterrein van het kind. In het spel ontmoet het kind de wereld vanuit zijn condities en in zijn formaat. Meer informatie: www.destilte.nl.