Spring naar content

Stagiaires in de startblokken

9 november, 2021

Nog even en ze mogen ‘los’. In november starten de eerstejaars studenten Pedagogisch werk van opleidingsinstituut Curio met hun stage bij Kober. Ondertussen draaien de tweede- en derdejaars alweer een paar maanden mee. Zo bieden we door het jaar heen plek aan ruim 180 studenten. Opleidingscoördinator Karin Nabuurs: “Samen met Curio leiden we de pedagogisch medewerkers van de toekomst op.” 

Het partnerschap van Kober en Curio voert ver terug. “Ik denk dat we al meer dan twintig jaar samenwerken”, zegt Karin. “De laatste jaren hebben we banden verder aangehaald en ontvangen we jaarlijks de stagiaires met open armen. Ja, ook in coronatijd. Dat zien we als een maatschappelijke taak; landelijk gezien is er immers een groot tekort aan pedagogisch medewerkers. Het is in ieders belang dat er voldoende aanwas is van goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Daarnaast hopen we natuurlijk dat studenten na hun opleiding bij ons aankloppen.”

Direct aan de slag 
Dat zit wel goed, volgens Tessa van der Sanden, stagecoördinator en docent bij Curio. “Ik merk dat studenten die stage bij Kober hebben gelopen enthousiast zijn over de organisatie. Ze willen er het liefst direct aan de slag.” “Mooi om te horen,” vindt Karin. “Kober is groot, de stagiaires waaieren natuurlijk uit over meer dan 200 locaties en krijgen individuele begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Toch lukt het ons goed het algemene Kober-gevoel en -gedachtegoed over te brengen. Er is ook een enorme bereidwilligheid om stagiaires te ontvangen. Onze medewerkers bieden graag ruimte aan ontwikkeling, net zoals ze dat bij de kinderen op de groep doen. Bovendien snappen ze dat het nodig is stagiaires op te leiden als ze in de toekomst genoeg leuke, goede collega’s willen hebben.”

Basis leggen  
Wat ook helpt: nog voordat de stagiaires binnenkomen, leggen Kober en Curio samen een goede basis. Karin: “Dat begint al bij goede voorlichting geven aan vmbo’ers. We vinden het belangrijk dat ze weten wat het werk inhoudt en een weloverwogen keuze maken voor de opleiding.” Ook presenteert Kober zich tijdens de open dagen en avonden van Curio. En op uitnodiging van Curio komen pedagogisch medewerkers van Kober graag in de klas vertellen over hun werk. Tessa: “Studenten krijgen zo alvast een inkijkje in de praktijk.”

Voeding uit het werkveld 
Daarnaast volgen stagebegeleiders van Kober trainingen bij Curio, zodat ze goed zijn voorbereid op hun taak. “En verder zorgen we ervoor dat Curio genoeg ‘voeding’ krijgt uit het werkveld”, legt Karin uit. “We delen onze laatste inzichten en laten bijvoorbeeld zien wat onze werkinstructies zijn op het gebied van kwaliteit. En – heel belangrijk – we zijn transparant over onze visie op kinderopvang en onze zes pedagogische principes.”

Zinvolle stage, succesvolle loopbaan 
“Met al die input verrijken en verdiepen we ons onderwijs”, vult Petra van de Ven aan, onderwijsmanager Pedagogisch werk bij Curio. “Zo hebben we ontwikkelingsgericht werken verweven in de héle studie Pedagogisch werk; het komt niet langer alleen bij het vak VVE aan bod. Ook namen we sport en spel in de kinderopvang op in het onderwijsprogramma; we kijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden. En we werken aan een nieuwe opleiding om studenten klaar te stomen voor een eventuele dubbeltaak, als pedagogisch medewerker en onderwijsassistent binnen integrale kindcentra. Kober is een van de partijen die meedenkt over de uitvoering ervan. Samen bereiden we studenten voor op een zinvolle stage en een succesvolle loopbaan.”