fbpx Spring naar content

Blog pedagogische principes: Veilig en geborgen

3 november, 2021

Ken jij de 6 pedagogische principes van Kober? Die zijn bepalend voor de manier waarop we kinderen begeleiden en helpen groeien en leren. Hoe we ze op de groep gebruiken en wat jij er thuis mee kunt? Dat lees je in deze blogserie. Dit keer gaat het over ‘veilig en geborgen’.

Toe maar, ga maar!

Acht maanden oud was ze. Een baby nog maar. Maar zo klein als ze was: ze kon toch al aangeven wat ze wilde. Nee, niet in de box. Weg met die fles. Aan tafel moest ze! Samen met de andere kinderen. Bij video-opnames die we van haar maakten, zagen we haar namelijk tot twee keer toe met haar vingertje wijzen naar de kinderen op de groep. Hoe subtiel ook, het was een duidelijk signaal. Vanaf het moment dat we haar aanschoven bij de rest en haar óók uit een beker lieten drinken, stopte ze met huilen. Veilig en geborgen betekende voor haar gewoon: midden in de groep zijn.

Het komt erop neer dat het meisje zich gezien, gehoord en begrepen voelde. Dát is waar veiligheid en geborgenheid begint. En wat je kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Hoe we bij Kober voor die belangrijke basis zorgen? Het zit ‘m in zoveel dingen. Bijvoorbeeld in goed contact maken met jou als ouder, wanneer je je kind voor de eerste keer brengt. Kinderen voelen feilloos aan of het gesprek prettig verloopt en jij als vader of moeder op je gemak bent. Daar spiegelt het zich aan. Is de toon goed? Voelt het goed? Dan zal het wel oké zijn hier.

Nabijheid, dat is ook zoiets. We blijven bij je kind in de buurt. Niet dat we je dreumes continu op schoot houden, of je peuter steeds bij de hand nemen. Het gaat erom dat we het lijntje houden. Dat betekent: oogcontact maken en instemmend knikken als een kind de groep wil ontdekken. Toe maar, ga maar, het is goed, ik zie jou. Van daaruit durven kinderen steeds een beetje meer.
Wat ook helpt, is structuur bieden. We zorgen dat kinderen weten hoe de dag eruit ziet, wat we gaan doen en wanneer we een activiteit afronden. Dat geeft houvast. Ook de inrichting draagt bij aan veiligheid en geborgenheid. Door de kleuren, het materiaalgebruik en de indeling: het is duidelijk wat je waar kunt doen.

Die behoefte aan veiligheid en geborgenheid houdt trouwens niet op als kinderen de basisschoolleeftijd hebben bereikt. Op de bso zorgen we er net zo goed voor dat ze zich prettig voelen. We werken met maatjes die nieuwe kinderen op de eerste dag rondleiden, benoemen wat je kind goed doet, en zorgen dat we zichtbaar en benaderbaar zijn.

Feitelijk draait het erom dat we steeds even contact maken en je kind zien voor wie het is en wat het kan en wil. En zeg nou zelf, hebben we dat niet allemaal nodig: verbinding, erkenning en waardering? Het is dé basis om verder te komen.

Carla Peters is senior pedagogisch coach bij Kober kinderopvang. Samen met haar collega’s vertaalt ze de pedagogische visie van Kober naar de dagelijkse praktijk. ‘Veilig en geborgen’ is een van de 6 principes van de pedagogische visie. Heb je vragen over de pedagogische visie? Stuur een mail naar pedagogiek@kober.nl. Wil je weten hoe je thuis voor een veilig en geborgen gevoel zorgt? De pedagogisch medewerkers op de groep helpen je graag verder.