Spring naar content

Zorgteam Kober van start: kinderen verdienen alle kansen

23 december, 2022

Het nieuwe zorgteam van Kober is vanaf september actief. Het is nodig, want medewerkers geven aan dat er meer kinderen in de opvang zijn die extra zorg nodig hebben. Als pedagogisch medewerker wil je dat elk kind de juiste ondersteuning krijgt voor zijn of haar ontwikkeling, dan werk je met plezier. Het zorgteam helpt in die ontwikkeling.

Kinderen met hulpvragen

“We kregen signalen van pedagogisch medewerkers dat er steeds meer kinderen met hulpvragen in de groepen zijn”, begint Monique Vos manager Pedagogiek en Kwaliteit.  “Vragen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind, maar waarvoor de medewerkers minder tijd hebben of waarmee ze geen ervaring hebben. De hulpvragen komen van kinderdagverblijven, peuteropvang en de buitenschoolse opvang (bso). Het zijn kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.”

Voorbeelden die raken

Nikita Hermans ondersteunt het zorgteam vanuit de afdeling Pedagogiek, zij vertelt: “Een peuter die bijt en slaat wat voor de andere kinderen en het kind zelf niet fijn is. Kinderen op de bso die meer begeleiding nodig hebben bij veranderingen of overgangsmomenten. Bijvoorbeeld de overgang van school naar de opvang. Kinderen met een lastige thuissituatie of kinderen die zich anders ontwikkelen en hierdoor een andere aanpak nodig hebben. Dat zijn de hulpvragen die we in het zorgteam krijgen.” En dan zijn er nog kinderen die wachten op de juiste zorg, intussen komen zij gewoon naar de opvang. “Ook voor die kinderen wil je het fijn maken. Met het zorgteam streven we ernaar kinderen te helpen. Een kind moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ook wanneer dit specifieke inspanning vraagt”, aldus Nikita. Pedagogisch medewerkers kunnen veel betekenen als een kind iets extra’s nodig heeft. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar doordat het aantal is toegenomen, ondersteunt het zorgteam ook de medewerkers.

Het zorgteam helpt

Het aantal hulpvragen is gestegen. “Dit is iets van de laatste tijd, sinds corona”, vertelt Monique.  Met een team van vier specialisten (intern begeleiders kinderopvang) vangt het zorgteam de hulpvragen op. Twee medewerkers werken op de Kleine Kapitein in Breda en zijn onder andere experts op het gebied van taal en spraak. De andere twee helpen met zorgvragen in het hele werkgebied. Als er een hulpvraag is op de groep, dan kan het zorgteam worden ingezet. Een medewerker van het zorgteam komt langs om het kind te observeren. Dit is altijd met toestemming van de ouders. Daarna volgt in samenspraak met de ouders en pedagogisch medewerkers een plan van aanpak.

Het juiste plan voor het kind

“Dat plan kan verschillend zijn”, vertelt Monique. “Coaching van het kind op de groep, leren en ontwikkelen buiten de groep, meer of minder dagdelen naar de opvang, inzet van taal- en communicatievaardigheden. Of een doorverwijzing naar een zorgverlener.” Het zorgteam blijft een vinger aan de pols houden. Nikita: “Kinderen mogen tijdens het vinden van en wachten op de juiste zorg, niet terugvallen in hun ontwikkeling. Dat zou zonde zijn. Daarom doen we wat nodig is.” De medewerkers van het zorgteam werken samen met  de pedagogisch medewerkers op de groep. De bedoeling is dat ze van elkaar leren, zodat we steeds beter met hulpvragen omgaan en inzicht krijgen in de behoeftes van ouders en kinderen.

Succes en groei voor onze kinderen

Het zorgteam is net van start, het is soms nog zoeken. “We werken vanuit de praktijk”,  zegt Nikita. “We ondersteunen kinderen waar nodig en daarna ontwikkelen we het beleid.” Monique informeert en betrekt alle partners van Kober: “Tot nu toe zijn de reacties bemoedigend. We doen het samen voor kinderen.”

Na een jaar evalueert Kober de opbrengst van het zorgteam.