Spring naar content

Toelichting compensatie

Toelichting compensatieregeling eigen bijdrage
Op deze pagina geven we een toelichting op hoe Kober de compensatie van de eigen bijdrage berekent. Aan de hand van twee rekenvoorbeelden laten we dit zien: één voor de reguliere opvang en één voor de flexibele opvang.

Reguliere opvang
De hoogte van het compensatiebedrag dat je van Kober ontvangt, hangt af van het aantal uur dat je gecompenseerd krijgt en van de compensatie per uur. Hieronder volgt een overzicht van hoe je beide kunt bepalen.

Compensatie per uur
De compensatie per uur wordt berekend door per product jouw uurtarief te nemen en daar het normtarief van de overheid van af te trekken.

 • In 2021 is het normtarief € 7,27 voor buitenschoolse opvang.
 • In 2022 is het normtarief  € 7,31 voor buitenschoolse opvang.
  Scroll voor rekenvoorbeelden van 2022 naar beneden.

2021

In onderstaande tabellen vind je de meest voorkomende uurtarieven terug. Mogelijk heb je producten met een ander uurtarief, maar daarbij werkt het vaststellen van de compensatie per uur op dezelfde manier.

Naschoolse opvang (NSO)

 Kober uurtariefNormtariefCompensatie per uur door Kober
52 wekenpakket€ 7,77€ 7,27€ 0,50
47 wekenpakket€ 8,22€ 7,27€ 0,95
40 wekenpakket€ 8,66€ 7,27€ 1,39
Lange middag€ 7,43€ 7,27€ 0,16

Aantal uur – rekenvoorbeelden voor de compensatie van 21 – 31 DECEMBER 2021

Het aantal uur waarover je van Kober een compensatie ontvangt, kun je bepalen aan de hand van je normale, maandelijkse factuur. Dit doe je per product.

Voor de producten die je in de hele maand december hebt afgenomen, geldt de volgende berekening.

Bepaal het aantal uur dat je per product hebt afgenomen. Dit kun je doen door op je factuur te kijken hoeveel uur er bij een bepaald product staat en hoeveel weekdagen je dit product afneemt (onder het kopje totaal). Door het aantal uur te delen door het aantal weekdagen, vind je het aantal uur per product. In onderstaand voorbeeld is dat dus 48:12 uur (48 uur en 12 minuten) gedeeld door 2 = 24:06 uur (24 uur en 6 minuten).

Afbeelding

Vervolgens kun je het aantal uur dat je per product vergoed krijgt bepalen, door per weekdag het aantal uur per product te vermenigvuldigen met de factor in onderstaande tabel. Let hierbij op, dat het aantal minuten loopt tot 00:59. Om hiermee te rekenen in decimalen, moet je eerst het aantal minuten delen door 60.

In het voorbeeld dat hierboven gegeven is, krijgt de ouder dus voor de maandag 0,25 x 24,1 (24 uur en 6 minuten) vergoed en voor de donderdag 0,4 x 24,1 (24 uur en 6 minuten). In totaal is dat 6,03 (6 uur en 2 minuten) + 9,64 (9 uur en 38 minuten) = 15,67 uur (15 uur en 40 minuten).

WeekdagFactor*
Maandag0,25 x afgenomen uren
Dinsdag0,5 x afgenomen uren
Woensdag0,4 x afgenomen uren
Donderdag0,4 x afgenomen uren
Vrijdag0,4 x afgenomen uren

* De verschillende factoren zijn er omdat er een verschillend aantal dagen waren in december, waarvan je er X aantal niet hebt kunnen afnemen.
Maandag: 4 dagen, waarvan 1 niet kunnen afnemen = 1/4e = 0,25 vergoed
Dinsdag: 4 dagen, waarvan 2 niet kunnen afnemen = 2/4e = 0,5 vergoed
Woensdag, donderdag, vrijdag: 5 dagen, waarvan 2 niet kunnen afnemen = 2/5e = 0,4 vergoed

Compensatie door Kober
De compensatie die je van Kober ontvangt, kun je berekenen door het aantal te compenseren uren te vermenigvuldigen met de compensatie per uur. In dit voorbeeld, ontvangt de ouder 15,67 uur (15 uur en 40 minuten) x € 0,50 (verschil Kober uurtarief en het normtarief). Dit komt neer op een vergoeding van in totaal € 7,84 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Het overgrote deel van de factuur wordt dus vergoed door de rijksoverheid. Een deel hiervan ontvang je maandelijks als je gebruikelijke kinderopvangtoeslag. Daarnaast volgt er nog een deel dat je in juni 2022 zult ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Flexibele opvang
Neem je flexibele opvang af, dan is de berekening van het aantal uren anders. December heeft 31 dagen, op 11 dagen daarvan waren de coronamaatregelen van kracht. Om te bepalen voor hoeveel uur je compensatie krijgt doen we het volgende:

 • We delen 11 door 31 (alle dagen in december). Dit is 0,354.
 • Dit getal vermenigvuldigen we met het aantal uur dat we aan je gefactureerd hebben. Je neemt hiervoor het aantal uren dat op je factuur staat. Let hierbij op, dat het aantal minuten loopt tot 00:59. Om hiermee te rekenen in decimalen, moet je eerst het aantal minuten delen door 60. In onderstaand voorbeeld is dat 18 / 60 = 0,3.
 • Om vervolgens het bedrag te bepalen, vermenigvuldigen we dit getal met het verschil tussen het Kober uurtarief en het normtarief.

In dit voorbeeld wordt de compensatie:
0,354 x totaal aantal uur (= 72,3 uur) x € 1,61 ( = € 8,88 – € 7,27) = € 41,20 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Afbeelding

2022

In onderstaande tabellen vind je de meest voorkomende uurtarieven terug. Mogelijk heb je producten met een ander uurtarief, maar daarbij werkt het vaststellen van de compensatie per uur op dezelfde manier.

Naschoolse opvang (NSO)

 Kober uurtariefNormtariefCompensatie per uur door Kober
52 wekenpakket€ 8,00€ 7,31€ 0,69
47 wekenpakket€ 8,42€ 7,31€ 1,11
40 wekenpakket€ 8,92€ 7,31€ 1,61
Lange middag€ 7,65€ 7,31€ 0,34

Aantal uur – rekenvoorbeelden voor de compensatie van 3-7 JANUARI

Het aantal uur waarover je van Kober een compensatie ontvangt, kun je bepalen aan de hand van je normale, maandelijkse factuur. Dit doe je per product.

Voor de producten die je in de hele maand januari hebt afgenomen, geldt de volgende berekening.

Bepaal het aantal uur dat je per product hebt afgenomen. Dit kun je doen door op je factuur te kijken hoeveel uur er bij een bepaald product staat en hoeveel weekdagen je dit product afneemt (onder het kopje totaal). Door het aantal uur te delen door het aantal weekdagen, vind je het aantal uur per product. In onderstaand voorbeeld is dat dus 48:12 uur (48 uur en 12 minuten) gedeeld door 2 = 24:06 uur (24 uur en 6 minuten).

Afbeelding

Vervolgens kun je het aantal uur dat je per product vergoed krijgt bepalen, door per weekdag het aantal uur per product te vermenigvuldigen met de factor in onderstaande tabel. Let hierbij op, dat het aantal minuten loopt tot 00:59. Om hiermee te rekenen in decimalen, moet je eerst het aantal minuten delen door 60.

In het voorbeeld dat hierboven gegeven is, krijgt de ouder dus voor de maandag 0,2 x 24,1 (24 uur en 6 minuten) vergoed en voor de donderdag 0,25 x 24,1 (24 uur en 6 minuten). In totaal is dat 4,82 (4 uur en 49 minuten) + 6,03 (6 uur en 2 minuten) = 10,85 uur (10 uur en 51 minuten).

WeekdagFactor*
Maandag0,2 x afgenomen uren
Dinsdag0,25 x afgenomen uren
Woensdag0,25 x afgenomen uren
Donderdag0,25 x afgenomen uren
Vrijdag0,25 x afgenomen uren

* De verschillende factoren zijn er omdat er een verschillend aantal dagen waren in januari, waarvan je er X aantal niet hebt kunnen afnemen.
Maandag: 5 dagen, waarvan 1 niet kunnen afnemen = 1/5e = 0,2 vergoed
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: 4 dagen, waarvan 1 niet kunnen afnemen = 1/4e = 0,25 vergoed

Compensatie door Kober
De compensatie die je van Kober ontvangt, kun je berekenen door het aantal te compenseren uren te vermenigvuldigen met de compensatie per uur. In dit voorbeeld, ontvangt de ouder 10,85 uur (10 uur en 51 minuten) x € 0,69 (verschil Kober uurtarief met het normtarief). Dit komt neer op een vergoeding van in totaal € 7,49 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Het overgrote deel van de factuur wordt dus vergoed door de rijksoverheid. Een deel hiervan ontvang je maandelijks als je gebruikelijke kinderopvangtoeslag. Daarnaast volgt er nog een deel dat je in juni 2022 zult ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Flexibele opvang
Neem je flexibele opvang af, dan is de berekening van het aantal uren anders. Januari heeft 31 dagen, op 7 dagen daarvan waren de coronamaatregelen van kracht. Om te bepalen voor hoeveel uur je compensatie krijgt doen we het volgende:

 • We delen 7 (aantal coronadagen) door 31 (alle dagen in januari). Dit is 0,226.
 • Dit getal vermenigvuldigen we met het aantal uur dat we aan je gefactureerd hebben. Je neemt hiervoor het aantal uren dat op je factuur staat.
  Let hierbij op, dat het aantal minuten loopt tot 00:59. Om hiermee te rekenen in decimalen, moet je eerst het aantal minuten delen door 60. In onderstaand voorbeeld is dat 18 / 60 = 0,3.
 • Om vervolgens het bedrag te bepalen, vermenigvuldigen we dit getal met het verschil tussen het Kober uurtarief en het normtarief.

In dit voorbeeld wordt de compensatie:
0,226 x totaal aantal uur (= 72,3 uur) x € 1,84 ( = € 9,15 – € 7,31) = € 41,20 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan)

Afbeelding