Spring naar content

Toelichting compensatie

Kober

Toelichting compensatieregeling eigen bijdrage
Op deze pagina geven we een toelichting op hoe Kober de compensatie van de eigen bijdrage berekent. Aan de hand van twee rekenvoorbeelden laten we dit zien: één voor de reguliere opvang en één voor de flexibele opvang.

Reguliere opvang
De hoogte van het compensatiebedrag dat je van Kober ontvangt, hangt af van het aantal uur dat je gecompenseerd krijgt en van de compensatie per uur. Hieronder volgt een overzicht van hoe je beide kunt bepalen.

Compensatie per uur
De compensatie per uur wordt berekend door per product jouw uurtarief te nemen en daar het normtarief van de overheid van af te trekken.

  • In 2021 is het normtarief € 8,46 voor kinderdagverblijf en € 7,27 voor buitenschoolse opvang.
  • In 2020 is het normtarief € 8,17 voor kinderdagverblijf en € 7,02 voor buitenschoolse opvang. Scroll voor rekenvoorbeelden van 2020 naar beneden.

2021
In onderstaande tabellen vind je de meest voorkomende uurtarieven terug. Mogelijk heb je producten met een ander uurtarief, maar daarbij werkt het vaststellen van de compensatie per uur op dezelfde manier.

Tabel

Aantal uur – rekenvoorbeelden voor de compensatie van JANUARI 2021

Het aantal uur waarover je van Kober een compensatie ontvangt, vind je op je normale maandelijkse factuur. Bepaal het aantal uur dat je per product hebt afgenomen. Dit kun je doen door op je factuur te kijken hoeveel uur er bij een bepaald product. In onderstaand voorbeeld is dat dus 95:20 uur (95 uur en 20 minuten).

compensatie

Compensatie door Kober

De compensatie die je van Kober ontvangt, kun je berekenen door het aantal te compenseren uren te vermenigvuldigen met de compensatie per uur. In dit voorbeeld, ontvangt de ouder 95:20 uur (95 uur en 20 minuten) x € 0,09 (omdat ze KDV hele dag afnemen met een 52-wekenpakket). Dit komt neer op een vergoeding van in totaal € 8,57 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Het overgrote deel van de factuur wordt dus vergoed door de rijksoverheid. Een deel hiervan ontvang je maandelijks als je gebruikelijke kinderopvangtoeslag. Daarnaast volgt er nog een deel dat je zult ontvangen van de Sociale Verzekeringsban (SVB).

Flexibele opvang

Neem je flexibele opvang af, dan voer je op dezelfde manier de berekening uit. Het aantal uur dat je aan flexibele opvang hebt afgenomen, vind je terug op je maandelijkse factuur onder de kolom totaal. Om het bedrag te bepalen, vermenigvuldigen we dit getal met het verschil tussen het Kober uurtarief (€ 9,76) en het normtarief (€ 8,46).

In dit voorbeeld wordt de compensatie: totaal aantal uur (23,83 uur) x € 1,30  = € 30,78.

compensatie

2020
In onderstaande tabellen vind je de meest voorkomende uurtarieven terug. Mogelijk heb je producten met een ander uurtarief, maar daarbij werkt het vaststellen van de compensatie per uur op dezelfde manier.

Tabel

Aantal uur – rekenvoorbeelden voor de compensatie van 1-11 MEI

Het aantal uur waarover je van Kober een compensatie ontvangt, kun je bepalen aan de hand van je normale, maandelijkse factuur. Dit doe je per product.

Voor de producten die je in de hele maand mei hebt afgenomen, geldt de volgende berekening.

Bepaal het aantal uur dat je per product hebt afgenomen. Dit kun je doen door op je factuur te kijken hoeveel uur er bij een bepaald product staat en hoeveel weekdagen je dit product afneemt (onder het kopje totaal). Door het aantal uur te delen door het aantal weekdagen, vind je het aantal uur per product. In onderstaand voorbeeld is dat dus 95:20 uur (95 uur en 20 minuten) gedeeld door 2 = 47:40 uur (47 uur en 40 minuten).

compensatie

Vervolgens kun je het aantal uur dat je per product vergoed krijgt bepalen, door per weekdag het aantal uur per product te vermenigvuldigen met de factor in onderstaande tabel. In het voorbeeld dat hierboven gegeven is, krijgt de ouder dus voor de maandag 0,25 x 47:40 uur (47 uur en 40 minuten) vergoed en voor de vrijdag 0,4 x 47:40 uur (47 uur en 40 minuten). In totaal is dat 11:55 (11 uur en 55 minuten) + 19:04 (19 uur en 4 minuten) = 30:59 uur (30 uur en 59 minuten).

factor

* De verschillende factoren zijn er omdat er in mei 4 maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen waren, waarvan je er 1 niet hebt kunnen afnemen. Je krijgt dus 1/4e  = 0,25 vergoed. Er waren in mei 5 vrijdagen, waarvan je er 2 niet hebt kunnen afnemen. Je krijgt dus 2/5e = 0,4 vergoed.

Compensatie door Kober 
De compensatie die je van Kober ontvangt, kun je berekenen door het aantal te compenseren uren te vermenigvuldigen met de compensatie per uur. In dit voorbeeld, ontvangt de ouder 30:59 uur (30 uur en 59 minuten) x € 0,09 (omdat ze KDV hele dag afnemen met een 52-wekenpakket). Dit komt neer op een vergoeding van in totaal € 2,78 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Het overgrote deel van de factuur wordt dus vergoed door de rijksoverheid. Een deel hiervan ontvang je maandelijks als je gebruikelijke kinderopvangtoeslag. Daarnaast volgt er nog een deel dat je rond 8 juli zult ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Flexibele opvang 
Neem je flexibele opvang af, dan is de berekening van het aantal uren anders. Mei heeft 31 dagen, op 10 dagen daarvan waren de coronamaatregelen van kracht. Om te bepalen voor hoeveel uur je compensatie krijgt doen we het volgende:

We delen 10 (aantal dagen gesloten door corona) door 31 (alle dagen in mei). Dit is 0,32.
Dit getal van 0,32 vermenigvuldigen we met het aantal uur dat we aan je gefactureerd hebben. Het aantal uur dat je aan flexibele opvang hebt afgenomen, vind je terug op de factuur onder de kolom totaal.
Om het bedrag te bepalen, vermenigvuldigen we dit getal met het verschil tussen het Kober uurtarief en het normtarief.

In dit voorbeeld wordt de compensatie:
0,32 x totaal aantal uur (= 23,83 uur) x € 1,26 ( = € 9,43 – € 8,17) = € 9,61.

compensatie

Aantal uur – rekenvoorbeelden voor de compensatie van APRIL

Het aantal uur waarover je van Kober een compensatie ontvangt, vind je op je normale maandelijkse factuur. Bepaal het aantal uur dat je per product hebt afgenomen. Dit kun je doen door op je factuur te kijken hoeveel uur er bij een bepaald product. In onderstaand voorbeeld is dat dus 95:20 uur (95 uur en 20 minuten).

compensatie

Compensatie door Kober
De compensatie die je van Kober ontvangt, kun je berekenen door het aantal te compenseren uren te vermenigvuldigen met de compensatie per uur. In dit voorbeeld, ontvangt de ouder 95:20 uur (95 uur en 20 minuten) x € 0,09 (omdat ze KDV hele dag afnemen met een 52-wekenpakket). Dit komt neer op een vergoeding van in totaal € 8,57 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Het overgrote deel van de factuur wordt dus vergoed door de rijksoverheid. Een deel hiervan ontvang je maandelijks als je gebruikelijke kinderopvangtoeslag. Daarnaast volgt er nog een deel dat je rond 8 juli zult ontvangen van de Sociale Verzekeringsban (SVB).

Flexibele opvang
Neem je flexibele opvang af, dan voer je op dezelfde manier de berekening uit. Het aantal uur dat je aan flexibele opvang hebt afgenomen, vind je terug op je maandelijkse factuur onder de kolom totaal. Om het bedrag te bepalen, vermenigvuldigen we dit getal met het verschil tussen het Kober uurtarief (€ 9,43) en het normtarief (€ 8,17).

In dit voorbeeld wordt de compensatie: totaal aantal uur( 23,83 uur) x € 1,26  = € 30,03.

compensatie

 

Aantal uur – rekenvoorbeelden voor de periode 16-31 MAART

Het aantal uur waarover je van Kober een compensatie ontvangt, kun je bepalen aan de hand van je maandelijkse factuur. Dit moet je ook weer doen per product. Voor de producten die je in de hele maand maart hebt afgenomen, geldt de volgende berekening.

Bepaal het aantal uur dat je per product hebt afgenomen. Dit kun je doen door op je factuur te kijken hoeveel uur er bij een bepaald product staat en hoeveel weekdagen je dit product afneemt (onder het kopje totaal). Door het aantal uur te delen door het aantal weekdagen, vind je het aantal uur per product. In onderstaand voorbeeld is dat dus 95:20 uur (95 uur en 20 minuten) gedeeld door 2 = 47:40 uur (47 uur en 40 minuten).

compensatie

Vervolgens kun je het aantal uur dat je per product vergoed krijgt bepalen, door per weekdag het aantal uur per product te vermenigvuldigen met de factor in onderstaande tabel. In het voorbeeld dat hierboven gegeven is, krijgt de ouder dus voor de maandag 0,6 x 47:40 uur (47 uur en 40 minuten) vergoed en voor de donderdag 0,5 x 47:40 uur (47 uur en 40 minuten). In totaal is dat 28:36 (28 uur en 36 minuten) + 23:50 (23 uur en 50 minuten= 52:26 uur (52 uur en 26 minuten).

Knipsel

* De verschillende factoren zijn er omdat er in maart 5 maandagen en dinsdagen waren, waarvan je er 3 niet hebt kunnen afnemen. Je krijgt dus 3/5e = 0,6 vergoed. Er waren in maart 4 woensdagen, donderdagen en vrijdagen, waarvan je er 2 niet hebt kunnen afnemen. Je krijgt dus 2/4e = 0,5 vergoed.

Indien je halverwege maart gestart bent bij Kober met een bepaald product heb je helemaal geen gebruik kunnen maken van de opvang en krijg je dus alle uren vergoed.

Compensatie door Kober
De compensatie die je van Kober ontvangt, kun je berekenen door het aantal te compenseren uren te vermenigvuldigen met de compensatie per uur. In dit voorbeeld, ontvangt de ouder 52:26 uur (52 uur en 26 minuten) x € 0,09 (omdat ze KDV hele dag afnemen met een 52-wekenpakket). Dit komt neer op een vergoeding van in totaal € 4,72 (in de praktijk kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan).

Het overgrote deel van de factuur wordt dus vergoed door de rijksoverheid. Een deel hiervan ontvang je maandelijks als je gebruikelijke kinderopvangtoeslag. Daarnaast volgt er nog een deel dat je begin juli zult ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Flexibele opvang
Neem je flexibele opvang af, dan is de berekening van het aantal uren anders. Maart heeft 31 dagen, op 16 dagen daarvan waren de coronamaatregelen van kracht. Om te bepalen voor hoeveel uur je compensatie krijgt doen we het volgende:

We delen 16 (aantal dagen gesloten door corona) door 31 (alle dagen in maart). Dit is 0,52.
Dit getal van 0,52 vermenigvuldigen we met het aantal uur dat we aan je gefactureerd hebben. Het aantal uur dat je aan flexibele opvang hebt afgenomen, vind je terug op de factuur onder de kolom totaal.
Om het bedrag te bepalen, vermenigvuldigen we dit getal met het verschil tussen het Kober uurtarief en het normtarief.

In dit voorbeeld wordt de compensatie:
0,52 x totaal aantal uur (= 23,83 uur) x € 1,26 ( = € 9,43 – € 8,17) = € 15,61.

compensatie