Spring naar content

Veelgestelde vragen

Mag mijn kind na een vakantie in het buitenland weer naar de opvang komen?

Voor kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Lees hier meer over reizen tijdens corona.

Ouders
Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst verplicht 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet zelf brengen of halen.

Mag mijn verkouden kind naar de opvang komen?

Raadpleeg de stappen in de beslisboom. Dit is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Bij vragen neem contact op met de unitmanager van de locatie.

Langdurig verkouden of chronische klachten
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de GGD kan advies geven in specifieke situaties.

Krijg ik de kosten voor de kinderopvang vergoed?

Ja, ouders die gewoonlijk gebruik maken van de kinderopvang en hun factuur tijdens de sluiting van de kinderopvang vanwege corona volledig hebben door betaald, behouden hun kinderopvangtoeslag en ontvangen een tegemoetkoming van de overheid van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.

Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.

Voor kinderdagopvang en peuteropvang ontvangen ouders compensatie voor de periode van 16 december tot en met 7 februari.

Voor de buitenschoolse opvang krijgen ouders compensatie over de periode van 16 december tot en met 18 april.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

1) Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2) Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteropvang of sociaal medische indicatie.
3) Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Kijk voor meer informatie op de website van Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer kan ik de ‘Verklaring kinderopvang’ aanvragen bij Kober?

Alleen ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben een ‘verklaring kinderopvang’ nodig voor het aanvragen van compensatie bij de SVB. Deze verklaring kun je aanvragen bij Kober via serviceteam@kober.nl.
Kijk voor meer informatie op https://www.svb.nl/nl/vergoeding

Hoe zien de tegemoetkomingen er (straks) uit?

Wil je meer informatie over kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage kijk op de website van de Rijksoverheid.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Welk deel vergoedt de overheid?

Als je de facturen betaald hebt, vergoedt de overheid de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst dit hanteert. Dit is het grootste deel. Je ontvangt dit deel automatisch via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kijk voor meer informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Welk deel vergoedt Kober?

Als je de facturen betaalt hebt, vergoedt Kober het deel van de eigen bijdrage van ouders wat boven het maximum uurtarief ligt tot aan het Kober uurtarief. Dit deel ontvang je van ons als je IBAN-nummer bij ons bekend is.

Maak je gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling, dan krijg je jouw ouderbijdrage ook via Kober vergoed.

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming. Kijk hier voor meer informatie.

Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven zijn:

  • voor 2020: voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02.
  • voor 2021: voor dagopvang € 8,46 en voor buitenschoolse opvang € 7,27.