Spring naar content

Veelgestelde vragen

Krijg ik de kosten voor de kinderopvang vergoed?

Ja, ouders die gewoonlijk gebruik maken van de kinderopvang en hun factuur tijdens de sluiting van de kinderopvang vanwege corona volledig hebben door betaald, behouden hun kinderopvangtoeslag en ontvangen een tegemoetkoming van de overheid van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.

Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.

Voor kinderdagopvang en peuteropvang ontvangen ouders compensatie voor de periode van 16 december tot en met 7 februari.

Voor de buitenschoolse opvang krijgen ouders compensatie over de periode van 16 december tot en met 18 april.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

1) Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2) Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteropvang of sociaal medische indicatie.
3) Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Kijk voor meer informatie op de website van Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer kan ik de ‘Verklaring kinderopvang’ aanvragen bij Kober?

Alleen ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben een ‘verklaring kinderopvang’ nodig voor het aanvragen van compensatie bij de SVB. Deze verklaring kun je aanvragen bij Kober via serviceteam@kober.nl.
Kijk voor meer informatie op https://www.svb.nl/nl/vergoeding

Hoe zien de tegemoetkomingen er (straks) uit?

Wil je meer informatie over kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage kijk op de website van de Rijksoverheid.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Welk deel vergoedt de overheid?

Als je de facturen betaald hebt, vergoedt de overheid de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst dit hanteert. Dit is het grootste deel. Je ontvangt dit deel automatisch via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kijk voor meer informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Welk deel vergoedt Kober?

Als je de facturen betaalt hebt, vergoedt Kober het deel van de eigen bijdrage van ouders wat boven het maximum uurtarief ligt tot aan het Kober uurtarief. Dit deel ontvang je van ons als je IBAN-nummer bij ons bekend is.

Maak je gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling, dan krijg je jouw ouderbijdrage ook via Kober vergoed.

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming. Kijk hier voor meer informatie.

Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven zijn:

  • voor 2020: voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02.
  • voor 2021: voor dagopvang € 8,46 en voor buitenschoolse opvang € 7,27.

Waarom moest ik de kinderopvang door blijven betalen?

  • Als je de kinderopvang doorbetaalt, behoud je je plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
  • Als je de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoef je ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor je kinderopvangtoeslag. Zo houd je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
  • Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.
  • Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als ik bijvoorbeeld zzp’er ben en momenteel geen inkomsten heb? Of mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wanneer het inkomen wijzigt, geef je dit door aan de Belastingdienst/Toeslagen, zoals je normaal ook zou doen. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijg je dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt je eigen bijdrage evenredig. Aanpassen kan via mijntoeslagen.nl.