Spring naar content

Veelgestelde vragen

Wanneer moet mijn kind in quarantaine?

Raadpleeg de stappen in de beslisboom. Dit is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Meer informatie lees je ook op de website van het RIVM.

Kan mijn kind wel veilig naar de kinderopvang?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Mag mijn verkouden kind naar de opvang komen?

Raadpleeg de stappen in de beslisboom. Dit is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Bij vragen neem contact op met de unitmanager van de locatie.

Langdurig verkouden of chronische klachten
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de GGD kan advies geven in specifieke situaties.

Welke maatregelen neemt Kober om besmetting te voorkomen?

Kober kinderopvang volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

  • We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon – dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
  • We laten medewerkers met luchtwegklachten testen.
  • We wassen onze handen regelmatig met water en zeep.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • We gebruiken papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.
  • We geven elkaar geen hand.
  • We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Voor het bepalen of medewerkers (en ouders) met corona gerelateerde klachten naar de opvang mogen komen hanteren we Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis.

Hoe werkt het als ik mijn kind wil laten testen?

Wil je meer informatie over het testbeleid? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er bij een positief getest persoon op de groep?

Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers staan we in contact met de GGD om het stappenplan (handelingsperspectief) en maatregelen te bespreken. Voor vragen kun je altijd terecht bij de unitmanager van jouw locatie.

Mag mijn kind na een vakantie in het buitenland weer naar de opvang komen?

Voor kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Lees hier meer over reizen tijdens corona.

Ouders
Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst verplicht 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet zelf brengen of halen.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek te maken hebben met de sluiting vanwege corona hoef je niet door te geven.