Spring naar content

Veelgestelde vragen

Wanneer moet mijn kind in quarantaine?

Raadpleeg de stappen in de beslisboom. Dit is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Controleer aan de hand van de datum van de beslisboom of dit de laatste versie is. De beslisboom past het RIVM aan naar aanleiding van een persconferentie waarbij nieuwe maatregelen bekend zijn gemaakt die van invloed zijn. Meer informatie lees je ook op de website van het RIVM.

Mag mijn verkouden kind naar de opvang komen?

Raadpleeg de stappen in de beslisboom. Dit is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Bij vragen neem contact op met de unitmanager van de locatie.

Langdurig verkouden of chronische klachten
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de GGD kan advies geven in specifieke situaties.

Welke maatregelen neemt Kober om besmetting te voorkomen?

Kober kinderopvang volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

  • We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon – dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
  • We laten medewerkers met luchtwegklachten testen.
  • We wassen onze handen regelmatig met water en zeep.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • We gebruiken papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.

Voor het bepalen of medewerkers (en ouders) met corona gerelateerde klachten naar de opvang mogen komen hanteren we Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis.

Krijg ik compensatie vanwege de sluiting van de kinderopvang tijdens de lockdown?

De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 vanwege de corona lockdown. Had je tijdens deze periode kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heb je je eigen bijdrage doorbetaald? Dan val je onder de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Je ontvangt medio juni 2022 automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op je rekening.

Het kan zijn dat je tijdens de eerste en/of tweede sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming hebt gehad. Is dit bij jou het geval, dan ontvang je in juli automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB op je rekening.

Zodra de precieze betaaldata bekend zijn, leest je dit op de website van de SVB.

Op deze pagina lees je hoe we de compensatie van de eigen bijdrage berekenen.