Peuteropvang De Stappen: álles in de buurt

Kindcentrum De Stappen is voor kinderen dé plek om hun schoolloopbaan te beginnen. We geloven in een doorgaande leerlijn. En die begint al bij de peuteropvang. Hier leert je peuter samenspelen en nieuwe ervaringen opdoen. Ook maakt het spelenderwijs kennis met bijvoorbeeld woorden, cijfers, kleuren en vormen. Een mooie opstap naar groep 1.

We bieden bij De Stappen ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan om de taalontwikkeling van kinderen extra te stimuleren. Hiervan is een verwijzing nodig van het consultatiebureau.