Buitenschoolse opvang Joseph: alles onder één dak

Basisschool Joseph en de bso? Die lopen bij Joseph naadloos in elkaar over. In de eerste plaats natuurlijk omdat we samen onder één dak zitten. Maar ook omdat we veel onderling contact hebben en zo samen een doorgaande leerlijn ontwikkelen. Wat jouw kind daarvan merkt? Die kan direct na schooltijd knutselen, bouwen, voetballen of chillen met vriendjes en vriendinnetjes. Ondertussen bieden we veel speelruimte en -materialen; buiten op het schoolplein en trapveldje. En binnen, in onze eigen speels ingerichte groep en de gym- en speelzaal van school. Bovendien ziet je kind vertrouwde gezichten bij Joseph. We verzorgen namelijk ook de tussenschoolse opvang op school en een van onze pedagogisch medewerkers werkt er als onderwijsassistent.

Meer weten over buitenschoolse opvang bij Kober? Je leest het hier.