Spring naar content

Samen het beste voor jouw kind

Maatschappelijk karakter

Kober kinderopvang staat voor maatschappelijke kinderopvang. Ons ultieme doel is kinderopvang te bieden aan alle kinderen. Samen met onze partners van de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) maken we ons daar sterk voor. Het betekent dat de kwaliteit van kinderopvang altijd voorop staat. De eventuele winst die we maken vloeit direct terug in de organisatie en komt ten goede aan kwalitatief hoogstaande opvang en innovatie – en dus aan het kind.

 

Bestuur en toezicht

Het bestuur van Kober is in handen van de directeur/bestuurder. Deze wordt terzijde gestaan door de Raad van Commissarissen (RvC). Die adviseert de bestuurder – gevraagd en ongevraagd – en houdt toezicht.

De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Dit team stuurt in totaal meer dan 1.200 medewerkers aan. Verspreid over ruim 200 locaties zetten zij zich elke dag met liefde in voor de groei en ontwikkeling van meer dan 20.000 kinderen.

 

Integer en maatschappelijk verantwoord

Om de professionalisering van het bestuur en interne toezicht te garanderen, werkt Kober volgens de Governancecode Kinderopvang. De code helpt het bestuur en de RvC in dialoog te zijn, goed samen te werken en te handelen naar onze normen en waarden. Bovendien stimuleert de code ons de organisatie integer, maatschappelijk verantwoord en efficiënt vorm te geven.

 

Onze samenwerkingspartners

Kober werkt met diverse partners samen, zodat wij jouw kind de beste opvang kunnen bieden. Op landelijk niveau zijn we aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en zitten we in het netwerk Kwaliteit In Kinderopvang (KIK). In ons werkgebied werken we samen met schoolbesturen en scholen, gemeentes, sportverenigingen (o.a. NAC), muziekverenigingen en culturele instellingen.