fbpx Spring naar content

Spelregels Ouderapp
kinderdagverblijf & peuteropvang

ingangsdatum 01-01-2023

Er zijn soms dagen dat je geen gebruik kunt of wilt maken van onze opvang. Je krijgt dan optionele uren die je op een ander moment kunt inzetten. Je kunt deze optionele uren inzetten als de bezetting op de groep het toelaat. Dit is een service die Kober aanbiedt en geen recht.

We gebruiken hiervoor de volgende termen:

 • Optionele uren: dit zijn uren die ontstaan wanneer je je kind(eren) afwezig meldt op een contractdag.
  Geldigheid: half jaar na afwezigheiddatum.
 • Feestdagen compensatie: dit zijn uren die ontstaan als je contractdag op een feestdag valt.
  Geldigheid: lopend kalenderjaar.
 • Flex uren: dit zijn de ingekochte flex uren
  Geldigheid: lopend kalenderjaar.

Goed om te weten

Kober houdt zich aan de beroepskracht-kindratio (BKR). De BKR is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep en hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. Dat kan betekenen dat jouw kind op een aangevraagde dag niet kan komen, omdat er teveel kinderen zijn (in een bepaalde leeftijd) in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.

 

 

Je kind komt een dag(deel) niet naar de opvang
Dan mag je deze optionele uren tot een half jaar na de afwezigheidsdatum inzetten.

De uren van officiële feestdagen mag je op een ander moment in het kalenderjaar inzetten. We noemen dit de feestdagen compensatie.

 

Als je optionele uren hebt, kun je ze inzetten
Je kunt alleen maar uren inzetten als je je kind op een ander moment op een contractdag hebt afgemeld. Of als je feestdagen compensatie hebt. Eerder niet.

 

De opbouw van uren is kind-gebonden
De optionele uren, feestdagen compensatie of flex uren zijn kind- gebonden. Je kunt deze uren niet inzetten voor broertjes of zusjes.

Wisselt je kind in het jaar van locatie binnen dezelfde opvangvorm? Dan neem je deze uren mee.

Je kind stroomt door naar een andere opvangvorm
Als je kind doorstroomt naar een andere opvangvorm, of als het contract in de loop van het jaar eindigt, dan vervallen alle nog in te zetten uren. Je krijgt geen restitutie.

Inzetten van optionele uren

Optionele uren zijn uren die ontstaan die wanneer je je kind(eren) afwezig meldt op een contractdag.

Hoe ontstaan optionele uren?

Je meldt je kind voor 9:00 uur af voor desbetreffende dag die je niet nodig hebt. Dit regel je in de Ouderapp via ‘afmelden’. De Ouderapp registreert deze dag als optionele uren.

Hoe zet ik mijn uren in?

Je kiest in de Ouderapp de datum van de dag die je wilt inzetten en geeft aan welke uren je hiervoor inzet. Je kunt dan kiezen uit optionele uren, feestdagen compensatie of flex uren.

Ik wil een dag inzetten maar heb geen optionele uren of feestdagen compensatie. Wat nu?

Je kunt pas een dag inzetten als je uren hebt opgebouwd. Dat betekent dat je je kind eerst een dag moet afmelden voor je optionele uren kunt inzetten. Heb je nog geen optionele uren en wil je toch een extra dag? Dan brengen we deze in rekening. Je kiest in de Ouderapp de dag die je wilt inzetten en je geeft aan dat je deze dag gefactureerd wilt hebben.

Kan ik mijn dag annuleren?

Ja, je kan je dag tot 30 dagen voor afname annuleren. Valt de extra dag binnen deze 30 dagen? Dan kan je de dag afmelden (niet op annuleren drukken) en ontstaan er optionele uren.

Spelregels

Het ontstaan en inzetten van optionele uren en feestdagen compensatie werkt als volgt.

Afmelden

 • Je meldt je kind af via de Ouderapp. Je kan je kind een half jaar (182 dagen) vooruit afmelden in de Ouderapp.
 • Heb je je kind afgemeld op een contractdag, maar wil je toch gebruik maken van opvang op deze dag? Dan moet je deze dag opnieuw aanvragen in de Ouderapp volgens de spelregels voor het inzetten van uren. Je kunt deze uren inzetten als de bezetting op de groep het toelaat. We houden ons hierbij aan de BKR.
 • Je kunt optionele uren, feestdagen compensatie of flex uren weer afmelden, de dag staat dan weer bij je optionele uren. Hiervoor gelden dezelfde spelregels.

Optionele uren of feestdagen compensatie inzetten

 • Je kunt je uren 182 dagen vooruit aanvragen.
 • Je aanvraag wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang goed- of afgekeurd.
 • Is er geen plaats?
  • Dan krijg je een alternatieve groep aangeboden om je gevraagde uren in te zetten. Dit aanbod is 24 uur geldig, hierna vervalt het aanbod en de aanvraag.
  • Is er op een andere groep ook geen plaats dan kom je op de planningslijst. De groep heeft je aanvraag voor het inzetten van uren dan in beeld. Is er door een afmelding toch plaats, dan laat de groep dit via de Ouderapp weten.
 • Heb je geen optionele uren of feestdagen compensatie, maar wil je toch een extra dag? Dan brengen we deze in rekening. Je kiest in de Ouderapp de dag die je wilt aanvragen en geeft aan dat je deze dag gefactureerd wilt hebben.
 • Heb je optionele uren of feestdagen compensatie maar niet genoeg voor het aantal uur dat je wilt afnemen? Dan kan je kiezen om dat aantal uur te betalen via een factuur.
 • Heb je peuteropvang met een VVE regeling? Dan kan je je kind wel afmelden maar bouw je geen optionele uren en feestdagen compensatie op.

Vakantie in de Ouderapp

Ook de vakantie regel je in de Ouderapp.

40 weken pakket

In de Ouderapp sta je 40 schoolweken ingepland. Wil je een week komen in een schoolvakantie? Dat kan. Dit doe je door je kind af te melden op een van de geplande dagen en vraag je met die optionele uren een extra dag aan. Heb je geen optionele uren? Dan betaal je deze middels een losse factuur.

47 weken pakket

In de Ouderapp sta je 52 weken ingepland. Je geeft uiterlijk 28 dagen voordat de vakantiedag ingaat, via de app door dat je kind afwezig is. Deze uren gaan dan van je 5 contractdagen af waarop je kind niet komt. Geef je de afwezigheid later door dan ontstaan er optionele uren in de app. Via het kopje ‘af te melden uren’ kun je zien welke dagen je hebt afgemeld en hoeveel er nog overblijft.

Het 47 weken contract kan per 1-1-2022 alleen nog worden afgenomen voor andere kinderen uit hetzelfde gezin van klanten die het 47 weken pakket al afnemen. Overstappen naar dit pakket is niet langer mogelijk.

52 weken pakket

In de Ouderapp sta je 52 weken ingepland. Je kan je optionele uren 52 weken inzetten.