Spring naar content

Heb ik als ouder die gebruik maakt van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op Kinderopvangtoeslag?

Breda16

Ja, je behoudt het recht op kinderopvangtoeslag.