Spring naar content

Het overblijven is korter en het overblijftarief is hoger. Hoe kan dat?

Breda16

Voor het eerst in 5 jaar verhoogd Kober de overblijftarieven met ingang van het schooljaar 2020-2021. Dit heeft voornamelijk te maken met de personeelskosten, die zijn de afgelopen jaren toegenomen. Ook krijgen vrijwilligersvergoeding een hogere vergoeding. Het totaal aantal gewerkte uren (2 uur per dag) blijft wel gelijk, ook wanneer kinderen korter overblijven. De pedagogisch medewerkers en vrijwilligers zorgen in de extra tijd voor andere werkzaamheden die met het overblijven te maken hebben, zoals afstemming met school/leerkrachten, bijscholing, schoonmaken en het opruimen van speelgoed en spelletjes.