Spring naar content

Hoe kan ik annuleren of opzeggen?

Breda16

Zowel ouder als Kober kinderopvang kan het contract geheel of gedeeltelijk annuleren of opzeggen. Dit kan alleen voor het totaal aantal uren van de betreffende dag(en), dus niet voor een deel van de uren voor die dag.

Annuleren of opzeggen kan alleen schriftelijk via serviceteam@kober.nl. De ontvangstdatum van de annulering of opzegging is bepalend. Er geldt altijd een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor een gedeeltelijke opzegging. Je kan iedere dag van de maand opzeggen. De laatste dag van het contract is altijd een contractdag. Kober geeft geen geld terug op aanvullende diensten / dagen /dagdelen tenzij anders in het beleid is vastgelegd.

Kober kinderopvang brengt annuleringskosten in rekening wanneer je (een gedeelte van) de overeenkomst binnen 1 maand voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum annuleert. We hanteren hierbij de volgende staffel:

  • Annulering uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum: kosteloos
  • Annulering tussen 1 en 0,5 maand voorafgaand aan de ingangsdatum: 0,5 keer het overeengekomen maandbedrag
  • Annulering binnen 0,5 maand voorafgaand aan de ingangsdatum: 1 keer het overeengekomen maandbedrag.

In alle andere gevallen geldt een opzegtermijn van één maand. Je kan iedere dag van de maand opzeggen. De laatste dag van het contract is altijd een contractdag.