Spring naar content

Hoe neem ik mijn vakantieweken op?

Ook de vakantie regel je in de Ouderapp.
Let op: in 2022 zijn er voor kinderdagopvang/peuteropvang en de bso verschillende werkwijzes.

KINDERDAGOPVANG & PEUTEROPVANG 2022

40 weken pakket
In de Ouderapp sta je 40 schoolweken ingepland. Wil je een week komen in een schoolvakantie? Dat kan. Dit doe je door je kind af te melden op een van de geplande dagen en vraag je met dat tegoed een extra dag aan. Heb je geen tegoed? Dan betaal je deze middels een losse factuur.

47 weken pakket *
In de Ouderapp sta je 52 weken ingepland. Je geeft uiterlijk 28 dagen voordat de vakantiedag ingaat, via de app door dat je kind afwezig is. Deze uren gaan dan van je 5 contractdagen af waarop je kind niet komt. Geef je de afwezigheid later door dan ontstaat er tegoed in de app. Via het kopje ‘af te melden uren’ kun je zien welke dagen je hebt afgemeld en hoeveel er nog overblijft.

*Dit contract kan per 1-1-2022 alleen nog worden afgenomen voor andere kinderen uit hetzelfde gezin van klanten die het 47 weken pakket al afnemen. Overstappen naar dit pakket is niet langer mogelijk.

52 weken pakket
In de Ouderapp sta je 52 weken ingepland. Je kan je opgebouwde tegoed 52 weken inzetten.

BUITENSCHOOLSE OPVANG 2022

Voortaan geef je je vakanties uiterlijk 28 dagen voor dat de schoolvakantie begint door via de Ouderapp. Geef je het korter van te voren door? Dan kun je het niet meer via de Ouderapp aanvragen. Neem contact op met je locatie, zij kijken of er nog mogelijkheden zijn.

40 weken contract

Je kind komt alleen in de schoolweken van Regio Zuid.

47 weken contract*

  • Je kind staat ingepland in de 40 schoolweken. Daarnaast komt je kind nog 7 vakantieweken. Op de bso heb je voor de vakanties een tegoed van 77 uur per jaar per contractdag. Wil je gebruik maken van een dag in de vakantie, dan kun je deze dag via je tegoed aanvragen.
  • Gaat je kind in de vakantie naar een andere locatie? Dan staat je kind ingepland in de 40 schoolweken op de eerste locatie. Voor de vakantie heb je 77 uur per jaar per contract dag op de tweede locatie. Deze dag kan je aanvragen via je tegoed op de tweede locatie.

*Dit contract kan per 1-1-2022 alleen nog worden afgenomen voor andere kinderen uit hetzelfde gezin van klanten die het 47 weken pakket al afnemen. Overstappen naar dit pakket is niet langer mogelijk.

52 weken contract
Wil je in de vakantie een andere dag komen? Vraag dit dan uiterlijk 28 dagen voor de schoolvakantie begint aan in de Ouderapp. Je meldt een dag af en kunt deze als tegoed in te zetten voor een andere dag. Als je nog tegoed hebt staan, kan je dat ook inzetten.

Vakantiecontract

  • Met een vakantiecontract koop je een aantal dagen vakantie in. Het aantal dagen vind je in de app bij ‘tegoeden’.
  • Wil je een vakantiedag inzetten, dan kun je dat doen via deze tegoeden.
  • Je geeft deze vakantiedagen uiterlijk 28 dagen voor de schoolvakantie begint door via de Ouderapp.