Spring naar content

Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Wat is het maximum uurtarief?

Breda16

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven zijn:

  • voor 2020: voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02.
  • voor 2021: voor dagopvang € 8,46 en voor buitenschoolse opvang € 7,27.