Spring naar content

Kan ik mijn kind laten wennen bij de opvang?

Breda16

Bij Kober kinderopvang kun je, voordat de eerste opvangdag begint, je kind op de groep laten wennen. Zo leren ouders, kinderen en medewerkers elkaar alvast kennen. Wij maken hier samen afspraken over. Meestal gaan we op het kinderdagverblijf uit van twee wenmomenten van ongeveer twee uur. Op de buitenschoolse opvang gaat het vaak om één middag naschoolse opvang of een dagdeel vakantieopvang. Dit kan per locatie verschillen. Aan de wenmomenten zijn geen kosten verbonden.

Je kind kan komen wennen vóór de daadwerkelijke ingangsdatum van het contract. Tijdens de wenmomenten zijn het contract, de algemene voorwaarden en aanvullende contractvoorwaarden van toepassing.

De wenmomenten en de daadwerkelijke start van de opvang vinden plaats nadat wij het contract ondertekend retour hebben ontvangen.