Spring naar content

Kan mijn kind wel veilig naar de kinderopvang?

Breda16

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Kober stelt alles in het werk ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en van de kinderen voorop staan. Daarin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen we bijvoorbeeld hulpmiddelen die ondersteunen om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren.