Spring naar content

Krijg ik compensatie vanwege de sluiting van de kinderopvang tijdens de lockdown?

De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 vanwege de corona lockdown.

Ouders met kinderopvangtoeslag
Had je tijdens deze periode kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heb je je eigen bijdrage doorbetaald? Dan val je onder de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Je ontvangt medio juni 2022 automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op je rekening.

Het kan zijn dat je tijdens de eerste en/of tweede sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming hebt gehad. Is dit bij jou het geval, dan ontvang je in juli automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB op je rekening.

Zodra de precieze betaaldata bekend zijn, leest je dit op de website van de SVB.

Op deze pagina lees je hoe we de compensatie van de eigen bijdrage berekenen.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag (TTKZO) en ouders die gebruik maken van gemeentelijke regelingen.
Het is belangrijk dat ouders die de kosten van kinderopvang zelf dragen, een aanvraag indienen voor de tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO) . Je kan de vergoeding vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 aanvragen. Ook is er de mogelijkheid voor een gemeentelijke tegemoetkoming.

Aanvragen vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022
Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de factuur volledig zelf betaald (zonder recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie)? Dan kun je recht krijgen op deze tegemoetkomingsregeling. Je kunt de tegemoetkoming vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 aanvragen bij de SVB. Vanaf 1 september kun je via de website van de SVB een verklaring downloaden die je hiervoor nodig hebt, zie verderop in dit bericht.

Gemeentelijke tegemoetkoming
Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang via de gemeentelijke regeling sociaal medische indicatie (SMI) en de eigen bijdrage doorbetaald? Dan kun je voor de tegemoetkoming van de eigen bijdrage terecht bij jouw gemeente.

Krijg je subsidie van de gemeente, maar niet voor alle uren kinderopvang? En voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je voor de uren waarvoor je geen subsidie krijgt een vergoeding kinderopvang (TTKZO) aanvragen.

Hoe compensatie aanvragen
Ouders die geen toeslag ontvangen, kunnen door enkele vragen in te vullen op svb.nl/voorwaarden controleren of zij in aanmerking komen voor de compensatie (TTKZO). Zij zullen de compensatie zelf moeten aanvragen. Hier is ook te vinden hoe zij dit kunnen aanvragen.

Voldoen de ouder(s) aan de voorwaarden? Dan moeten ze bij de aanvraag de volgende informatie aanleveren:

  • alle betaalde rekeningen van de bso
  • een Verklaring Kinderopvang. Deze verklaring is vanaf 1 september op de website van de SVB te vinden en moet ingevuld en ondertekend worden door de bso.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de websites van de Rijksoverheid en de SVB. Hier vind je ook meer informatie over de nabetaling aan ouders die in de tegemoetkomingen over de eerste twee sluitingsperioden te weinig hebben ontvangen (TTKO sluitingsperiode 1 en 2).

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je deze stellen via tegemoetkomingko@minszw.nl.