Spring naar content

Krijg ik de kosten voor de kinderopvang vergoed?

Breda16

Ja, ouders die gewoonlijk gebruik maken van de kinderopvang en hun factuur tijdens de sluiting van de kinderopvang vanwege corona volledig hebben door betaald, behouden hun kinderopvangtoeslag en ontvangen een tegemoetkoming van de overheid van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.

Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.

Voor kinderdagopvang en peuteropvang ontvangen ouders compensatie voor de periode van 16 december tot en met 7 februari.

Voor de buitenschoolse opvang krijgen ouders compensatie over de periode van 16 december tot en met 18 april.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

1) Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2) Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteropvang of sociaal medische indicatie.
3) Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Kijk voor meer informatie op de website van Sociale Verzekeringsbank.