Spring naar content

School heeft een schoolvrije dag, roostervrije dag, adv-dag of studiedag. Welke opties heb ik?

Breda16

Tijdens schoolvrije dagen, roostervrije dagen, adv-dagen, studiedagen en vakanties is de bso open. Incidentele schoolvrije dagen zitten standaard in het naschoolse-pakket (tarief). Valt een incidentele schoolvrije dag op een contractdag, dan is je kind welkom vanaf begin schooltijd tot 18:30 uur. Valt de incidentele schoolvrije dag op een andere dag dan de reguliere contractdag? Dan is je kind, indien de bezetting het toelaat, zonder extra kosten welkom tijdens schooltijd. Heb je alleen een contract voor voorschoolse- of vakantieopvang of heb je geen contract? Ook dan is je kind welkom als de bezetting het toelaat. De extra kosten brengen we achteraf in rekening.