Spring naar content

Stakingen: de leraren staken. Kan mijn kind naar de bso komen?

Breda16

Staakt het basisonderwijs? Dan is je kind uiteraard van harte welkom op de bso. Kober kinderopvang ziet stakingsdagen als onvoorziene dagen. Wij zijn op deze dagen open.

Iedereen is welkom onder de volgende voorwaarden:

  • Kober kinderopvang moet altijd kunnen voldoen aan de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR)
  • De opvang is niet gratis:
    Klanten die tegoeddagen of vakantiedagen over hebben, kunnen die voor de stakingsdagen inzetten.
    Klanten zonder tegoeddagen en/of een tegoed aan vakantiedagen en ouders die (nog) geen klant zijn, kunnen opvang inkopen.

In de praktijk betekent dit het volgende:

Valt de incidentele stakingsdag op een bso contractdag, dan betaalt de klant de uren onder schooltijd door 1 vakantiedag of 2 tegoeddagen in te zetten of tegen extra kosten. Na schooltijd gaat de reguliere opvang in, daar heeft de klant al voor betaald.
Valt de incidentele stakingsdag op een andere dag dan de reguliere contractdag, dan is het kind welkom, als de bezetting het toelaat. De klant betaalt de uren onder schooltijd door 1 vakantiedag, 2 tegoeddagen in te zetten of tegen extra kosten. Wil de klant op die dag ook gebruik maken van de bso na schooltijd? Dan betaalt de klant dit met een tegoeddag of extra kosten.
Valt de stakingsdag op woensdag en heeft de ouder alleen woensdagochtend opvang nodig, dan kan de ouder hiervoor een halve vakantiedag of 1 tegoeddag inzetten.

Heeft de ouder alleen een contract voor voorschoolse opvang, vakantieopvang of geen contract? Dan is het kind welkom als de bezetting het toelaat. Extra kosten (40 weken tarief) brengen we achteraf in rekening.