Spring naar content

Uit welke opvangpakketten kan ik kiezen?

Breda16

Kober kinderopvang organiseert de opvang zowel vanuit pedagogisch oogpunt als vanuit bedrijfsvoering in dagdelen. Deze dagdelen bieden we in 52-, 47- of 40-weken pakketten. Daarbij houden we openingstijden van 07.30 tot 18.30 uur aan. Een aantal locaties biedt de mogelijkheid deze met maximaal 30 minuten te vervroegen en/of te verlengen. Daarnaast kennen we flexibele opvang (geen vaste dag opvang) en vakantie-opvang (alleen opvang tijdens een vakantie).

Peuteropvang is vaak vanuit gemeentelijke afspraken georganiseerd met bijhorende openingstijden en te kiezen dagdelen. Dit aanbod varieert dus vaak per gemeente. Buitenschoolse opvang sluit aan bij een gekoppelde school en kent veel variaties in starttijd en heeft altijd een vaste eindtijd, 18.30 uur. Afhankelijk van de locatie kan dit met maximaal 30 minuten verlengd worden.

De minimale afname op het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week.

Je kunt voor verschillende wekenpakketten en verschillende dagdelen kiezen als je meerdere dagen opvang afneemt. Dagdelen en flexibele producten kan je combineren en kan je in alle wekenpakketten afnemen.