Spring naar content

Wat is een contractouder?

Breda16

Het contract tussen Kober kinderopvang en ouder wordt aangegaan met één of beide ouder(s). Dit noemen we de contractouder. Hierbij is het uitgangspunt van Kober dat beide ouders ouderlijk gezag hebben over het kind. De contractouder is verantwoordelijk voor de afstemming met de andere ouder op zaken waar het ouderlijk gezag op toeziet.

Gescheiden ouders
Indien gescheiden ouders een ouderschapsplan hebben afgesloten of de rechter heeft een regeling bepaald, dan zijn ouders verplicht Kober kinderopvang hiervan op de hoogte te stellen. Kober kinderopvang zal volgens de gemaakte afspraken handelen. Mocht er tussentijds iets veranderen, dan zijn ouders verplicht Kober te informeren. Doen ouders dat niet, dan houdt Kober zich aan de laatst gemaakte afspraken.

Kober heeft een informatieplicht naar beide ouders, als daar om gevraagd wordt. Alleen wanneer één van de ouders geen ouderlijk gezag (meer) heeft, verstrekken wij aan betreffende ouder geen informatie tenzij hij/zij hierom vraagt. De informatie beperkt zich dan tot de persoon van het kind. Het is aan de contractouder om aan te tonen dat de andere ouder geen ouderlijk gezag (meer) heeft. Dit kan door middel van een uittreksel uit het gezagsregister. De contractouder is echter volgens de wet wel verplicht de andere ouder te raadplegen en te informeren, tenzij de rechter anders heeft bepaald.

Overlijden
Indien er sprake is van overlijden van de contractouder, zal met de andere gezaghebbende ouder besproken worden hoe de opvang van het kind er uit moet zien. Is er geen sprake van een gezaghebbende ouder, dan zal dit met de voogd van het kind besproken worden.