Spring naar content

Welke maatregelen neemt Kober om besmetting te voorkomen?

Breda16

Kober kinderopvang volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • We geven met bestickering op de locatie aan hoe looproutes in de locatie zijn.
 • We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon – dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
 • We laten medewerkers met luchtwegklachten testen

We brengen de volgende maatregelen ook onder de aandacht bij kinderen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.
 • We geven elkaar geen hand.We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Wel of niet naar de opvang?
Om te bepalen of een kind met klachten naar de opvang mag komen, hanteren we de Beslisboom 0 jaar t/m groep 8.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar blijven thuis bij de volgende klachten:

 • Koorts (38,0 of hoger) of benauwdheid of hoest veel.

Kinderen van 4 t/m 13 jaar blijven thuis bij de volgende klachten:

 • Verkoudheidsklachten; loopneus, neusverkoudheid (kleur snot maakt niet uit, niezen, keelpijn. (Passen deze klachten bij gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts of astma? Of zijn deze klachten al langer dan 7 dagen aanwezig? Dan mag het kind naar de opvang komen).
 • Koorts (38,0 of hoger) of benauwdheid of hoest veel.

Wanneer kinderen klachten tijdens de opvang ontwikkelen, houden we hen apart van de andere kinderen en vragen we ouders om hun kind te komen ophalen.

Om te bepalen of een medewerker met klachten naar de opvang mag komen om te werken, hanteren we de Beslisboom 12 jaar+.

Medewerkers (en ouders) blijven thuis met de volgende klachten:

 • Verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging of koorts (vanaf 37,5 graden)
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Benauwdheid

Kinderen (0-13 jaar), medewerkers en ouders blijven ook thuis wanneer:

 • Iemand binnen het huishouden op dit moment of in de afgelopen 10 dagen corona heeft (gehad)
 • Een huisgenoot naast klachten die passen bij corona ook koorts of benauwdheid heeft
 • Deze nauw contact heeft gehad met iemand met corona
 • Deze uit een oranje/rood gebied komt

Wanneer kinderen klachten tijdens de opvang ontwikkelen, houden we hen apart van de andere kinderen en vragen we ouders om hun kind te komen ophalen.

Testen en testuitslag
Kinderen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen.

 • Bij een negatieve testuitslag mag een kind of medewerker weer naar de opvang komen, ook al zijn nog niet alle klachten verdwenen.
 • Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld is door de GGD nog niet voorbij is.
 • Bij een negatieve testuitslag van een huisgenoot, mag het kind of de medewerker weer naar de opvang.
 • Bij een positieve testuitslag blijven het kind of de medewerker thuis volgens de instructies van de GGD.
 • Een kind of medewerker met klachten die niet getest is, mag weer naar de opvang wanneer deze minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 • Is een kind of medewerker getest omdat deze door de GGD is aangemerkt als ‘overig contact’, dan hoeft deze niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.