Spring naar content

Corona maatregelen en kinderopvang: basisscholen en bso langer dicht, Nederland in lockdown

19 december, 2021

Zoals eerder aangekondigd is de bso, net zoals het onderwijs, tot 10 januari 2022 gesloten voor reguliere opvang. De bso is in deze periode wel geopend voor noodopvang voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep hebben (lijst Rijksoverheid). Op 3 januari wordt de situatie opnieuw beoordeeld door de overheid.

De dagopvang voor 0-4 jaar (kinderdagverblijven en peuteropvang) blijft geopend. Hiervoor gelden de normale openingstijden.

Komt jouw kind in aanmerking voor de noodopvang?

De noodopvang is voor ouders met een contract met de kinderopvang en volgens de reguliere contracturen. Dit is komende week na schooltijd en daarna tijdens de uren van de vakantie-bso. Dit geldt voor:

  • kinderen van wie de ouders een contract hebben met Kober kinderopvang, waarvan minimaal een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent;
  • kinderen van kwetsbare gezinnen (procedure verloopt via de unitmanager);
  • ouders met een contract met de kinderopvang en volgens de reguliere contracturen. Dit betekent voor de week van 21-24 december voor- en na schooltijd en daarna tijdens de uren van de vakantie-bso.

Aanmelden noodopvang

Omdat de bso langer sluit, zijn alle kinderen ook voor 27 december tot en met vrijdag 7 januari afgemeld. Voor de noodopvang moeten kinderen opnieuw worden aangemeld. Klanten met een 47- of 52- weken pakket, kunnen voor de reguliere vakantiedagen noodopvang aanvragen via de Ouderapp. Je kunt je kind(eren) tot 24 uur van tevoren aanmelden voor de noodopvang. Let op: De dag is pas definitief als de groep de aanvraag heeft goedgekeurd. Wil je een aanvraag doen voor een dag binnen 24 uur? Dan kun je de aanvraag met een medewerker van jouw groep afstemmen en kan de groep dit in de Ouderapp regelen voor je.

Krijg ik compensatie voor de noodopvang/bso?

De regering heeft aangegeven dat er weer een compensatieregeling vanuit de overheid is. Als je normaal gesproken gebruikmaakt van kinderopvang en ook nu je factuur volledig doorbetaald, houd je het recht op kinderopvangtoeslag en/of ontvang je een tegemoetkoming van de eigen bijdrage via de overheid.

Krijg ik tegoed voor deze dagen vanuit Kober?

Er is een compensatieregeling vanuit de overheid ingezet. Dit betekent dat er in deze periode geen tegoed wordt opgebouwd.

Gebruik de beslisboom, ook bij noodopvang

Bekijk de beslisboom goed voordat je je kind(eren) naar de noodopvang brengt. Een besmetting heeft mogelijk namelijk grote gevolgen voor de kinderen, voor onze medewerkers, voor jou en voor andere ouders/verzorgers. De meest recente versie van de beslisboom vind je hier.