Spring naar content

Samen
met Kober

Beleidsnotitie-bmk-samenwerking

Samenwerking is de kern van onze organisatie. Kober Kinderopvang gelooft dat de samenwerking met scholen, gemeenten en andere (jeugd)organisaties essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. We werken met diverse partners samen, zodat we kinderen de beste opvang kunnen bieden.

Onze visie op samenwerken

Een kind groeit op verschillende plekken op. Thuis, op school, bij de kinderopvang, de sportclub en ga zo maar door. Als kinderopvang werken wij daarom samen met de verschillende organisaties waarmee het kind in aanraking komt. Dankzij een nauwe samenwerking staan we met onze neus allemaal dezelfde kant op en kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Samen met Kober in de praktijk

Hoe wij samenwerken

Wij werken op verschillende manieren samen, met verschillende soorten partners. Op het gebied van onderwijs zijn we aangesloten aan landelijke organisaties, zoals de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang en zitten we in het netwerk Kwaliteit In Kinderopvang (KIK). Ook werken we nauw samen met lokale scholen.

Op maatschappelijk gebied zijn we partners met gemeentes, sportverenigingen, muziekverenigingen en culturele instellingen. Dankzij de samenwerkingen en initiatieven met onze partners kunnen we kinderen beter ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Kijk hier als je benieuwd bent naar wat we tot nu toe hebben bereikt met onze partners.

Kober kinderopvang ()
Bso de Stee in Teteringen | Kober
Integrale kindcentra (IKC)

Een integraal kindcentrum is een plek waar onderwijs en kinderopvang, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, samenwerken vanuit een gezamenlijke visie en missie en als één team. Zij worden daarin eenduidig aangestuurd. De organisatievorm is afgestemd op wat nodig is voor die plek, voor kinderen en ouders. Als partner brengen wij op bevlogen wijze, onze expertise rondom het jonge kind, pedagogiek en bedrijfsvoering in. We dragen zorg voor onderlinge verbinding en borging van pedagogische kwaliteit. Wij geloven dat IKC’s de beste kansen bieden voor kinderen, door de nauwe samenwerkingen tussen organisaties.

Group
We zijn maatschappelijk

Bij Kober zetten we het kind altijd op de eerste plaats. Wat we verdienen, investeren we terug in onze organisatie en in onze medewerkers. Zo zijn het uiteindelijk weer de kinderen die er beter van worden.  Ieder kind heeft talent, en ieder kind heeft toekomst, maar niet ieder kind krijg dezelfde kansen. We zetten ons als organisatie in voor de gelijke kansen van álle kinderen en zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Jouw organisatie ook samen met

logo kober no subtitle

?
Laat van je horen!