Spring naar content

Wij zijn Kober

marisa howenstine Cq9slNxV8YU unsplash

Altijd dichtbij

Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks zetten we ons in om ieder kind gelijke kansen te bieden. Dit doen we op onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en bij de tussenschoolse opvang.  Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij. Dicht bij kinderen. Dicht bij school. En altijd dicht bij huis.

Kijk op kinderen

We hebben een unieke kijk op kinderen en de manier waarop ze opgroeien en leren. Die kijk is bepalend voor ons pedagogisch handelen. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om kinderen veel ruimte en vrijheid te geven, zodat ze hun nieuwsgierigheid kunnen volgen. Meer weten? Maak kennis met onze 6 pedagogische principes!

Kwaliteit

We werken continu aan de verbetering van onze processen en de kwaliteit van onze dienstverlening. Vanzelfsprekend voldoen we aan alle wet- en regelgeving. En soms doen we meer dan wettelijk vereist is. Zo garanderen we de veiligheid en gezondheid van je kind.

Organisatie

  • Geen winstoogmerk.
  • Aangesloten bij Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
  • Voldoet aan de Governancecode Kinderopvang.
  • Samenwerking met ruim 120 scholen, onder andere in IKC’s.
Kober05 scaled

Samen met ouders

Natuurlijk zien we graag dat jouw kind zich goed voelt bij Kober. En dat jij als ouder tevreden bent. Om de beste kwaliteit te kunnen leveren, vinden we het belangrijk jouw stem te horen. Dat kan door tips, ideeën of klachten met ons te delen. Ben je graag actief betrokken? Dan is de Oudercommissie iets voor jou!