Spring naar content

Tarieven & Rekentool

41 20x30 1

Wat kost het?

Natuurlijk ben je benieuwd wat het kost, de opvang van jouw kind. Dat hangt af van het soort opvang, het aantal dagen dat je afneemt en het pakket dat je kiest. En misschien kom je wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of kun je – in het geval van peuteropvang – aanspraak maken op een ouderbijdrage van de gemeente of een peuterkorting.

In dit overzicht vind je de tarieven van Kober van 2021. De tarieven van 2020 vind je hier terug.

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend?

Met deze infographic van 2019 brengt het ministerie van SZW overzichtelijk in beeld hoe de hoogte van de eigen bijdrage voor ouders wordt bepaald. Er staat informatie in over het uurtarief, de maximum uurprijs, kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage. Met een eenvoudige rekensom wordt uitgelegd hoe de eigen bijdrage voor ouders wordt berekend.

Tip! 
Download de Kinderopvangtoeslag app. Via de app kun je simpel, snel en veilig wijzigingen doorgeven, inzicht krijgen in je persoonlijke situatie én berichten ontvangen over je Kinderopvangtoeslag.

Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang heb je de keuze uit standaardpakketten van 52, 47 of 40 weken. En dan zijn er nog aanvullende diensten en producten, zoals verlengde opvang en flexibele opvang. Vul hieronder de handige rekentool in. Met deze tool kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de Belastingdienst terugkrijgt. De berekening van de bso uren is afhankelijk van het pakket dat je afneemt. Je kunt hier vinden hoe we dit berekenen.

Peuteropvang

Voor de peuteropvang kom in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als een van beide ouders niet werkt kom je in aanmerking voor de regeling van jouw gemeente. De tarieven voor peuteropvang variëren per gemeente. Kober kinderopvang maakt met elke gemeente aparte afspraken. Wil je weten wat je voor de peuteropvang van de gemeente kunt verwachten? Hier vind je alle informatie.

Tegoeden

Er zijn soms dagen dat je geen gebruik kunt of wilt maken van onze opvang. Bij Kober kun je deze dagen op een ander moment inzetten. Hoe we omgaan met tegoeden en onder welke voorwaarden lees je in de spelregels over tegoeden in de Ouderapp.

Wist je dat…

– wij op het kinderdagverblijf en de peuteropvang zorgen voor de luiers?
– het uurtarief inclusief eten & drinken, fruit & tussendoortjes is?
– je feestdagen en andere dagen dat je geen gebruik kunt maken van de opvang het hele kalenderjaar op een ander moment mag inzetten?

Rekentool

Met onze rekentool reken je zelf uit hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de Belastingdienst terugkrijgt.

Houd je jaarinkomen en dat van je partner bij de hand. Je vindt deze gegevens op je loonstrook, jaaropgave of opgave inkomstenbelasting. Heb je deze niet in de buurt, dan kun je ook kijken naar onze rekenvoorbeelden. Je ziet dan zowel de bruto- als de nettokosten bij verschillende inkomens en het verschil in kosten tussen 2020 en 2021.

Rekenvoorbeelden 2020 en 2021

Tip!
Afhankelijk van je verzamelinkomen kán het voordeliger zijn om te kiezen voor een pakket van 52 weken in plaats van een pakket van 47 weken. Check met de rekentool wat in jouw situatie het meest gunstig is.