Spring naar content

Achter de schermen bij Kober

Samen zorgen we er voor dat onze kids groeien!

Kober kinderopvang is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. We vinden goed bestuurlijk toezicht belangrijk. Daarom onderschrijven en handelen we volgens de Governance Code Kinderopvang. Hierin is vastgelegd hoe goed bestuur en toezicht binnen de kinderopvang moeten worden ingevuld. Kober kinderopvang is onderdeel van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Nederland.

De gezichten achter Kober

Kober kinderopvang wordt bestuurd door directeur/bestuurder Robert Sänger. Samen met de regiomanagers en MT-leden is hij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, jaarplan, meerjarenplan, begroting en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Bestuurder

Regiomanagers

Robert Sänger
Directeur/bestuurder
Marjolein Goossens
Regiomanager
Anouk van Lange
Regiomanager
Renate Westen
Regiomanager

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is een belangrijke adviseur voor de organisatie en fungeert als kritisch klankbord. De raad van commissarissen staat stil bij de thema’s die van belang zijn voor de wijze waarop Kober kinderopvang haar ambities, haar merkbeloftes en haar kernwaarden nu en in de toekomst wil invullen en realiseren. Daarnaast  ziet de raad van commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie haar maatschappelijke doelen dient.

Brigite van Haaften (voorzitter)
Martin Janssen
Liesbeth Leijssen
Gabrielle Taus-Hordijk
Jacques Tempelaars

Kober kinderopvang

Kober kinderopvang heeft zo’n 1200 medewerkers en stagiaires. Kober streeft naar een optimale samenwerking tussen de raad van commissarissen, de directeur-bestuurder, het management, de centrale oudercommissie en de ondernemingsraad. En natuurlijk alle medewerkers. Dit zorgt voor een professionele, prettige werkomgeving waarin we gezamenlijk realiseren waar we voor staan: gelijke kansen voor ieder kind.

Certificering

Bij Kober leggen we de lat hoog als het gaat om kwaliteit. Daarom zijn we er trots op te kunnen melden dat we ISO 9001 gecertificeerd zijn. ISO 9001 is een internationaal kwaliteitskeurmerk, dat checkt of we onze organisatiedoelstellingen op de juiste manier vertalen naar de uitvoering. Anders gezegd: of we doen wat we zeggen dat we doen.

Jaarverslag 2022

Benieuwd wat Kober kinderopvang heeft bereikt in 2022? Je leest het in ons jaarverslag.

De hoogtepunten zijn samengevat in een infographic. Goed om te weten de linken in het document werken alleen wanneer je het bestand op de computer bekijkt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie staan we voor de beste kansen voor ieder kind. Wat we verdienen, investeren we terug in onze organisatie en onze mensen. In hoogwaardige kinderopvang. In de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo zijn het uiteindelijk weer de kinderen die er beter van worden. We zetten ons in voor inclusiviteit en kansengelijkheid voor kinderen. En een duurzame en respectvolle samenleving. Wij werken aan een beter morgen voor alle kinderen.

Samenwerkingspartners

Samenwerking is de kern van onze organisatie. Kober kinderopvang gelooft dat samenwerking met scholen, gemeenten en andere (jeugd)organisaties essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Kober werkt met diverse partners samen, zodat wij jouw kind de beste opvang kunnen bieden. Op landelijk niveau zijn we aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang en zitten we in het netwerk Kwaliteit In Kinderopvang (KIK). In ons werkgebied werken we samen met schoolbesturen en scholen, gemeentes, sportverenigingen (o.a. NAC Maatschappelijk), muziekverenigingen en culturele instellingen, zoals dansgezelschap De Stilte.