fbpx Spring naar content

Achter de schermen bij Kober

Samen zorgen we er voor dat onze kids groeien!

Kober kinderopvang is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. We vinden goed bestuurlijk toezicht belangrijk. Daarom onderschrijven en handelen we volgens de Governance Code Kinderopvang. Hierin is vastgelegd hoe goed bestuur en toezicht binnen de kinderopvang moeten worden ingevuld. Kober kinderopvang is onderdeel van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Nederland.

De gezichten achter Kober

Kober kinderopvang wordt bestuurd door directeur/bestuurder Robert Sänger. Samen met de regiomanagers en MT-leden is hij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, jaarplan, meerjarenplan, begroting en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Bestuurder

Regiomanagers

Robert Sänger
Directeur/bestuurder
Marjolein Goossens
Regiomanager
Anouk van Lange
Regiomanager
Renate Westen
Regiomanager

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is een belangrijke adviseur voor de organisatie en fungeert als kritisch klankbord. De raad van commissarissen staat stil bij de thema’s die van belang zijn voor de wijze waarop Kober kinderopvang haar ambities, haar merkbeloftes en haar kernwaarden nu en in de toekomst wil invullen en realiseren. Daarnaast  ziet de raad van commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie haar maatschappelijke doelen dient.

Brigite van Haaften (voorzitter)
Martin Janssen
Liesbeth Leijssen
Jacques Tempelaars

Organisatie en organogram

Kober kinderopvang heeft zo’n 1350 medewerkers en stagiaires en ruim 200 locaties. We streven naar een optimale samenwerking tussen de raad van commissarissen, de directeur-bestuurder, het management, de centrale oudercommissie en de ondernemingsraad. En natuurlijk alle medewerkers. Dit zorgt voor een professionele, prettige werkomgeving waarin we gezamenlijk realiseren waar we voor staan: gelijke kansen voor ieder kind.

Sluit je aan!

Wil je graag meedenken over de kwaliteit van Kober kinderopvang? Superfijn! Je kunt je aansluiten bij de oudercommissie van de locatie waar je kind naar de opvang gaat. Óf je laat je stem horen in de Centrale Oudercommissie.

Maan Kober WillekeMachiels LR

Jaarverslag 2023

Benieuwd wat Kober kinderopvang heeft bereikt in 2023? Je leest het in ons jaarverslag. In 2023 hebben we met veel betrokkenheid, verbinding en ondernemingszin gewerkt aan onze ambities van 2023: de meest aantrekkelijke werkgever van West-Brabant, het huis op orde door organisatieontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde door maatwerk, Kober gaat voor groen, op onze huisvesting kun je bouwen en klaar voor de toekomst door samenwerking en innovatie.

Schermafbeelding om .

Kwaliteit

Kwaliteit staat centraal bij Kober. Dit is het directe resultaat van onze sterke organisatie. En van de zes pedagogische principes die het fundament vormen onder ál ons handelen richting kinderen en collega’s. Het borgen en ontwikkelen van kwaliteit verdient echter onze voortdurende aandacht. Dit geldt ook voor onze organisatiecultuur en -structuur en specifiek voor de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Om die reden staat organisatieontwikkeling hoog op de agenda. We werken aan een cultuur van verbinding, samenspel, groeien & leren en eigenaarschap.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie staan we voor de beste kansen voor ieder kind. Wat we verdienen, investeren we terug in onze organisatie en onze mensen. In hoogwaardige kinderopvang. In de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo zijn het uiteindelijk weer de kinderen die er beter van worden. We zetten ons in voor inclusiviteit en kansengelijkheid voor kinderen. En een duurzame en respectvolle samenleving. Wij werken aan een beter morgen voor alle kinderen.

Samen met Kober

Samenwerking is de kern van onze organisatie. Kober kinderopvang gelooft dat de samenwerking met scholen, gemeenten en andere (jeugd)organisaties essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. We werken met diverse partners samen, zodat we kinderen de beste opvang kunnen bieden. Meer weten over of ook samenwerken met Kober? Bekijk hier de mogelijkheden.