Spring naar content

Voorschoolse educatie bij Kober

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, zo vroeg mogelijk op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool.

De beste kansen voor ieder kind

Bij Kober vinden we de voorschoolse educatie een belangrijk onderdeel van ons totale aanbod. Daarom bieden we in diverse plaatsen voorschoolse educatie aan. De voorschoolse educatie wordt voor een groot deel gesubsidieerd door de gemeente. Kober betaalt het resterende deel. Dat past bij onze missie als maatschappelijke opvangorganisatie en de beste kansen voor ieder kind. Onze inkomsten gebruiken we om de kwaliteit van opvang verder te verbeteren.

Speciale programma’s

Voorschoolse educatie is geen school, maar spelenderwijs leren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen door de ondersteuning taalvaardiger worden, zich beter kunnen concentreren en een grotere woordenschat hebben. De pedagogisch medewerkers van Kober werken met speciale programma’s voor voorschoolse educatie. Bijvoorbeeld om woorden en cijfers te leren, te bewegen en samen te leren spelen.

Kwaliteit

De gemeente bepaalt of een kind naar de voorschool kan. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Elke voorschool moet goed georganiseerd zijn en kwaliteit bieden. Ook moet elke kinderopvang een pedagogisch plan hebben, waarin aandacht is voor voorschoolse educatie. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Inspectie van het Onderwijs controleren de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

Een voorbeeld | De Kleine Kapitein: aanpak op maat voor elk kind

Ieder kind is anders. De een loopt voorop qua ontwikkeling, de ander heeft een extra steuntje in de rug nodig. Bij Kober vinden we dat ieder kind de beste kansen verdient. Voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met een (taal)achterstand is er de voorschool (VVE), die hen door middel van speciale programma’s al spelenderwijs laat leren. Vaak met succes, maar sommige kinderen hebben nog net iets meer nodig. Zij kunnen in Breda terecht bij de Kleine Kapitein. Op deze voorschool ‘plus’ bieden gespecialiseerde medewerkers begeleiding op maat aan een kleine groep van maximaal acht kinderen. Lees meer.