Spring naar content

Voorschoolse educatie (VVE) bij Kober

Kinderen tussen 2 en 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, zo vroeg mogelijk op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool.

Gelijke kansen voor ieder kind

Bij Kober vinden we de voorschoolse educatie een belangrijk onderdeel van ons totale aanbod. Daarom bieden we in diverse plaatsen voorschoolse educatie aan. Dat past bij onze missie als maatschappelijke opvangorganisatie en gelijke kansen voor ieder kind. De betaling van de voorschoolse educatie is in elke gemeente anders geregeld. Hoeveel jij hiervoor betaalt is afhankelijk van je gezinssituatie. Kijk op deze pagina voor meer informatie over jouw gemeente.

Speciale programma’s

Voorschoolse educatie is geen school, maar spelenderwijs leren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen door de ondersteuning taalvaardiger worden, zich beter kunnen concentreren en een grotere woordenschat hebben. De pedagogisch medewerkers van Kober werken met speciale programma’s voor voorschoolse educatie. Bijvoorbeeld om woorden en cijfers te leren, te bewegen en samen te leren spelen.

Kwaliteit

De gemeente bepaalt of een kind naar de voorschool kan. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Elke voorschool moet goed georganiseerd zijn en kwaliteit bieden. Ook moet elke kinderopvang een pedagogisch plan hebben, waarin aandacht is voor voorschoolse educatie. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Inspectie van het Onderwijs controleren de kwaliteit van de voorschoolse educatie.