Spring naar content

Veilig en gezond

We werken continu aan de verbetering van onze processen en de kwaliteit van onze dienstverlening. Vanzelfsprekend voldoen we aan alle wet- en regelgeving. En soms doen we meer dan wettelijk vereist is. Zo garanderen we de veiligheid en gezondheid van je kind.

Veiligheid en gezondheid

Jaarlijks doen we onderzoek naar de veiligheid en gezondheidsrisico’s op onze locaties. We nemen maatregelen om ongelukken te voorkomen en risico’s in te perken. Ook hebben we alle aandacht voor goede hygiëne. Ons voedingsbeleid sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen en hun voedingsbehoefte.

Gekwalificeerde medewerkers

De dagelijkse zorg en opvoeding is in handen van medewerkers die gekwalificeerd zijn conform de CAO kinderopvang. Ook beschikken ze over een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Ondersteuning door pedagogisch coaches

Nog vóórdat het wettelijk verplicht werd gesteld, werkten we al met pedagogisch coaches. Zij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid op de locaties. Ook helpen ze het pedagogisch beleid van Kober te vertalen naar de praktijk op de groep. Bovendien inspireren, motiveren en begeleiden ze de pedagogisch medewerkers.

Vertrouwd gezicht

We houden ons aan het vaste-gezichtencriterium op de groep. Dit betekent dat baby’s minimaal twee vaste begeleiders hebben. Zo is er altijd een vertrouwd gezicht op de groep. Daarnaast werken we met mentoren, ook bij kinderen die op wisselende dagen naar de opvang gaan. De mentor stimuleert de ontwikkeling van jouw kind en trekt aan de bel bij bijzonderheden. Verandert er iets op de groep? Of komt er iemand stage lopen? We laten je altijd weten wie er op de groep van jouw kind werkt.

Groepen op maat

We houden ons aan de maximale groepsgrootte zoals vastgelegd in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Bovendien zetten we onze medewerkers in volgens de wettelijke medewerker-kind-ratio.

Privacy

Om de zorg en financiële en administratieve zaken goed te regelen, werken we met persoonlijke gegevens. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig mee om. Onze werkwijze is volledig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees hier ons privacybeleid.
 
Benieuwd aan welke wet- en regelgeving we precies voldoen? Hier vind je een overzicht van de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Of check de landelijke regels over het beschermen van persoonsgegevens.